Zaměření ke zkouškám figurantů I. třídy

 

Zaměření ke zkouškám svazových figurantů ČKS
 

1) Fyzický test – běh na 12 minuthttps://www.kynologie.cz/cks/images/2007a.jpg

2) Praktická zkouška 
a) práce figuranta podle národního ZŘ
b) práce figuranta podle ZŘ IPO
c) práce figuranta podle ZŘ SchH

3) Teoretická zkouška: 
a) Znalost ustanovení zkušebních řádů: 
    OBRANA  - národní ZŘ
                      - IPO
                      - SchH

b) základy anatomie a fyziologie: 
    (funkce orgánů)
- buňka jako základní stavební jednotka
- části těla psa
- kostra psa 
- svalová soustava
- kůže a srst
- trávicí soustava
- chrup psa
- dýchací soustava
- močová soustava
- oběhová soustava
- pohlavní ústrojí (psa a feny)
- mervová soustava
- smyslová ústrojí (čichové, sluchové, zrakové a chuťové)

c) teoretické základy výcviku psa:
- reflexy, jejich rozdělení a funkce
- podněty, jejich dělení a funkce
- typy povahových vlastností psů z hlediska VNČ, jejich dělení a charakteristika
- základní metody výcviku

d) základy hygieny, zdravovědy a nemoci psů:
- ustájení a čištění psů
- krmení a napájení
- příznaky onemocnění a nemoci psů
- preventivní očkování psů
- paraziti psů a jejich dělení

Doporučené učební  zdroje: platné zkušební řády, internet, kniha - Kynologický výkladový slovník (nakladatelství CanisTR 2012), Fyziologie a funkční anatomie domácích zvířat (nakladatelství Grada 2011).

 

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.