Zpráva vedoucí mládeže za rok 2016

27.02.2017 23:19

Schůze předsedů Ústeckého kraje 22.1.2017 ZKO Roudnice nad Labem

Zpráva referenta mládeže

Předem bych Vám ráda popřála hodně úspěchů v novém roce.

Ráda bych Vás ve stručnosti seznámila o činnosti mládeže v uplynulém roce.

V červenci od 3.7. do 10.7. 2016 proběhl výcvikový tábor mládeže v ZKO Litoměřice, kterého se zúčastnilo 14 dětí. Tábor byl zaměřen na praktickou přípravu stop, obran a poslušnosti. U poslušnosti i na teoretickou přípravu.

Od 17.7. do 31.7. se konal tábor talentované mládeže ve Starém Plzenci na který odjeli 4 mládežníci. K tomuto táboru bych chtěla říci, že se takto konal naposled. V letošním roce bude v areálu Záchranné brigády v Přední Výtoni u Lipna.

V září ve dnech 23. – 25. 9. proběhlo soustředění mládeže v ZKO Lenešice, kterého se zúčastnilo 15 dětí. 28.9.2016 se v ZKO Louny uskutečnil Obranářský závod mládeže Ústeckého kraje. Nastoupilo 17 dětí. 3x ZVV1, 2x ZM, 11x ZZO Vítězem pro rok 2016 a přeborníkem kraje se stal Patrik Brzybohatý v kat. ZVV1

Bohužel v roce 2016 snad po 15-ti možná po 20-ti letech náš kraj neměl reprezentaci na MR mládeže. I když si myslím, že se pro mládež v našem kraji dělá hodně. V současné době má náš kraj 20 mládežníků, ale při současné sestavě mladých psovodů nelze vybrat reprezentanty do vyšších soutěží. Úroveň výcviku je u začátečníků v rovině zkoušky ZZO, u pokročilejších není prozatím vhodný psí kandidát všestranného výcviku.

Závěrem bych chtěla poděkovat členům výboru kraje za pomoc a podporu mládeže. Dále organizacím Litoměřice, Lenešice a Louny a p.Vackové, p.Kunclovi, p. Reisengerovi a p.Kahulovi ml. pak za pomoc při zajišťování tábora.

Děkuji za pozornost.

Eva Karvánková

referent mládeže UL kraje

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.