Zpráva revizorky KV

07.02.2014 19:08

V Lounech dne 10. Ledna 2014

Zpráva revizora

Účetnictví jsem kontrolovala, je vedeno přehledně, správně bez závad. Se svěřenými prostředky je nakládáno hospodárně.

Vzhledem k tomu, že KV ČKS zajistil dotaci z Ústeckého kraje a ČKS, bylo možno uspořádat tábor mládeže bez jakékoli spoluúčasti rodičů, vše bylo zaplaceno z prostředků získaných právě z dotací. Stejně tak bylo možno zajistit finanční prostředky pro Krajskou ligu Ústeckého kraje, obojí pro rok 2013.

Pravidelně se účastním všech jednání výboru, která probíhají bez závad, vždy s ohledem na to, aby kynologie v kraji vzkvétala a všechna činnost byla v souladu s pravidly a zájmy jednotlivých základních kynologických organizac

                                                                                                                                                                                           Mgr.et Bc. Ivana Derflerová

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.