zpráva předsedy

30.01.2013 12:54

 

Dámy a pánové, vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností v našem kraji. Výbor kraje pracoval v následujícím složení. Václav Kejř-předseda, Vladimír Kuchta-místopředseda, Karel Nedvěd – jednatel, ing.Petra Aulická-pokladní, Petr Žižka – výcvikář Eva Karvánková – mládež, Láďa Hromada, člen výboru a  hlavní koordinátor krajské ligy, revizor: paní Derflerová

Výbor kraje se sešel na několika výborových schůzích a řadu věcí jsme řešili i prostřednictvím internetu.

Hodnotili jsme naše stránky, chtěl bych za ně poděkovat Pavlu Vápeníkovi . Řešili jsme ale, kdy některé příspěvky se zdají být reklamou, tam je potřeba, aby Pavel citlivě zvážil a eventuelně oslovil s dotazem výbor.

Pravidelně se hodnotil průběh ligy.

Co se týče výsledků našich členů na vrcholových akcích, podrobně Vás s nimi seznámí Petr Žižka a Eva Karvánková. Přesto bych rád vyzdvihl úspěch Martiny Valjentové, kterábyla první náhradnicí pro MS FCI v Maďarsku a poděkovat ostatním účastníkům MR, zejména mládečnicím Lence Hromadové, Pavle Reisingerové a Lence Krupařové.

V našem kraji se každoročně pořádá řada akcí celostátního měřítka. Ať se jedná o VS IPO, VS stopařů,VS mládeže ,ZVV3. Za to vše si zaslouží poděkování pořadatelé.

Chtěl bych poděkovat i Karlu Nedvědovi a Petru Žižkovi za zajištění školení instruktorů, přezkoušení figurantů a  zajištění zkoušek figurantů a prolongace jedničkářů, ale i organizátorům výcvikových víkendů pro mládež, v loňském roce byly dva a v letošním roce se s nimi rovněž počítá.

Samostatná kapitola je Krajská liga, které se letos zúčastnilo velké množství soutěžících ale o tom Vás bude informovat Láďa Hromada. Jemu děkuji za pravidelné hodnocení ligy ale i za práci na grantech od Ústeckého kraje.

Náš kraj měl ke konci loňského roku 60 ZKO a 1379 členů.

Tady bych chtěl upozornit a požádat Vás  o včasné placení a odvod členských příspěvků, dále nevylepovat, třeba pro potřeby zkoušek, čl. známku tomu, kdo dosud není registrován na ČKS. U chovat.klubů, pokud člen klubu není v žádné ZKO je potřeba  pro zkoušky a VS vždy prokazatelně doložit členství. Loni dokonce nebyla uznána složená zkouška takovému „členu“.

Dále, pokud se posílá výkaz o majetku, nebojte se tam uvádět vše pravdivě. Nikdo Vám nic nevezme ani nebude krátit třeba dotace. Toto hlášení je pro MŠMT a čím víc vykážeme, tím můžeme víc dostat.

Teď pár zajímavostí-od letoška se počítalo s tím, že každý rozhodčí, figurant a kladeč doloží potvrzení o zdravotním stavu, pravděpodobně se to ale nahradí prohlášením o zdravotním stavu. Bližší informace budou na školení rozhodčích 16.-17. února.

Asi je již zbytečné Vám říkat, že na každou VS, CACIT, MRIPO a podobně musí mít pes složenou zkoušku BH.

Bezprostředně po minulé výborové schůzi jsme dostali informaci, že rozhodčí pan Janeček posoudil v jeden den dvě výcvikové akce, což je v rozporu se „Sborníkem“. Výcviková komise záležitost řešila zákazem posuzování na jeden rok a předsednictvo ČKS tento trest potvrdilo zejména proto, že se pan Janeček nedostavil na jednání, aby vše vysvětlil.

Předsednictvo ČKS v poslední době řešilo více, spíše morálních problémů u funkcionářů na různé úrovni.

Dále jsme řešili chovatelský podvod u Malinoisů a jednomu celému vrhu budou průkazy původu prohlášeny za neplatné. Podařilo se to zásluhou testů DNA.

Nyní ještě k největší výcvikové akci letošního roku – bude to Mistrovství světa FCI, které proběhne ve dnech (17.) 18. - 22. září 2013 v Roudnici n.L. na stejném místě jako bylo v roce 2009 MS BO. V březnu 8-10. bude v Roudnici zasedat pracovní komise FCI, která mimo jiné překontroluje stav příprav mistrovství. Roudnické mistrovství bylo představeno při zasedání komise FCI v Maďarsku po mistrovství světa. Jinak  musím přiznat, že maďarské mistrovství bylo velmi zdařilé, že nasadili laťku hodně vysoko.

Jako vedoucí stop jsem oslovil Karla Nedvěda a Petra Žišku a společně budeme asi tipovat kladeče a v poslední fázi příprav i terény na stopy. Pokud by měl někdo z Vás zájem o pomoc, uvítám to.

Na konec bych Vás chtěl informovat , že vzhledem k dlouhodobé vážné nemoci požádal pan Kuchta o uvolnění z funkce.

Na závěr mi dovolte popřát Vám, Vašim rodinám a čtyřnohým kamarádům úspěšný rok 2013 a hodně zejména  pejskařských úspěchů.

   Děkuji za pozornost.    Vašek Kejř

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.