Zpráva předsedy na Krajské konferenci za uplynulé volební období

28.05.2014 11:33

Zpráva předsedy KV ČKS za uplynulé volební období

Litoměřice - 18.5.2014, krajská konference ČKS

Dámy a pánové, vážení přátelé,

ve své zprávě bych Vás chtěl informovat o činnosti naší Krajské organizace ČKS za uplynulé volební období, to je od konference, která proběhla 30.5. 2009 v Roudnici n.L.

Nejprve bych vás seznámil s plněním usnesení z této konference.

Krajská konference: vzala na vědomí zprávy funkcionářů

                                 schválila zprávu pokladní a zprávu revizní

                                 schválila volbu sedmičleného výboru a revizora.

                                 Schválila delegáty na sjezd ČKS

                                 Uložila výboru vypracovat návrh propozic krajské ligy

                                                          vytvořit webové stránky

         a předsedům jednotlivých ZKO zaslat elektronické adresy .

Usnesení z minulé konference bylo splněno.

Nyní k naší činnosti

Výbor našeho kraje byl zvolen v následujícím složení:

Václav Kejř – předseda

Vladimír Kuchta – místopředseda

Karel Nedvěd - jednatel

Petra  Aulická – hospodář-pokladní

Milan Truksa – výcvikář

Eva Karvánková - referent pro mládež

Petr Žižka – člen výboru

revizorem byla zvolena paní Derflerová

 Počátkem roku 2011 vystoupil z ČKS Milan Truksa pro asi Vám známé důvody.

Následně na Valné hromadě ČMKU, kde byl celý výbor, jsme do funkce výcvikáře zvolili Petra Žižku a na následné výborové schůzi jsme kooptovali Láďu Hromadu

jako člena výboru, který již před tím pracoval na vyhodnocování Kr.ligy. Láďa se práce ujal s velkým zájmem a navrhl požádat o GRANT na volnočasovou aktivitu

a každoročně zpracovával vlastně projekt na financování ligy.

V roce 2013 po trochu více rozbouřené schůzi předsedů odstoupil z funkce jednatele Karel Nedvěd a z důvodů dlouhodobé nemoci požádal o uvolnění pan Kuchta.  Do výboru byl kooptován ing. Martin Čecho a více méně dělal funkci místopředsedy a jedatele zároveň. Vzhledem k tomu, že jsme již měli vybráno kooptování, dosloužili jsme až do dnes v šesti lidech.

Mezi naše nejůspěšnější dospělé závodníky v tomto volebním období patřili Adolf Heroš, Truksovi, Pavel Kolář, Petra Aulická, Řezníček, Jitka Dufková,  Tomáš Rupert,

dále paní Valjentová a Kubík. Celkem startovalo na VS IPO 27 našich psovodů. 12 se kvalifikovalo  na MR IPO a dva do reprezentace na MS na VS ZVV3 startovalo 8 psovodů a dva se kvalifikovali na MR ZVV3

Bohužel, dospělí nestartuji ani za ZKO ani za Kraj ale sami za sebe a mnohdy se stane, že některé jméno uteče.

V mládeži to byli mládežníci -Koutný, 3 místo na MR ml. Vojta Filip  2. místo na MR ml. ,,Hromadová.  2 místo, Reisingerová Pavla 2 místo v r. 2012 a 2013.  Za zmínku stojí, že Karolina Kristová dříve rovněž naše úspěšná mládežnice pokročila do dospělé kategorie  a kvalifikovala se, sic již není v našem kraji, do Mistrovství ČR IPO.

Za práci s mládeží děkuji ZKO Štětí, Lenešice, Studánka, Most-Rudolice.

V rajské lize startovali v jednotlivých letech následující počty.

V roce 2011      9 soutěží          73 závodníků

            2012      8                      66

            2013      8                      68

Liga běží i v letošním roce, již proběhlo několik soutěží, tuším, že dvě či tři a věřím, že bude liga pokračovat i následujícím období.

Liga je financován z velké části z peněz KÚ, jedná se o již zmiňované projekty na volný čas.

Již několik let děláme krajská soustředění mládeže z peněz ČKS. Naši mládežnící rovněž jezdí na TTM do St. Plzence.

Každoročně pořádáme školení a prolongace figurantů, školení instruktorů, kladečů stop. Na realizaci těchto akcí se značně podílejí Karel Nedvěd, Petr Žižka a Eva Karvánková.Vyslyšeli jsme i prosby začínajících ZKO, abychom provedli školení úplných začátečníků figurantů. Tohoto se  organizačně ujal Láďa Hromada.

V našem kraji v ZKO Roudnice-Slavín se řadu let dělali zkoušky figurantů a zkoušky rozhodčích.

Řada našich organizací zajišťuje pro ČKS VS jak IPO, stopařů, ZVV3. Jedná se o Roudnici, Žatec, LounyMeziboří, letos VS mládeže ve Štětí a včera MR RTW.V České republice-potažmo v našem kraji v Roudnici n.L. bylo v roce 2009 MS Belgickýh ovčáků a v loňském roce Mistrovství světa FCI. Na obou akcích se podíleli členové roudnické ZKO a pomocnou ruku přiložila řada členů našeho kraje. Akce byly organizačně dobře připraveny a zejména loňské MS FCI bylo na jednání komise FCI hodnoceno jako jedno z nejlepších v jeho historii. Byly vyzdviženy klady a rovněž nové myšlenky, které jsme MS vtiskli. Ve světě jsme České republice ostudu neudělali a navíc byl náš sport popularizován mnohokrát v celostátních televizích.

Hovořil jsem zejména o těch vrcholných akcí, ale velké, zdůrazňuji velké poděkování patří řadě organizací a jejich funkcionářů, kteří nám právě provádějí tu mravenčí, mnohdy nedoceněnou mravenčí  práci, učí nové lidi tajům výcviku, poznávat začátky kynologického sportu a o těchto v uvozovkách bezejmených organizací a jejich funkcionářích se nemluví. Za to i jim patři velké poděkování.

Naše krajská organizace má 60 organizací a v nich 1189 členů a tedy 8 delegátů na sjezd

Vážení přátelé, dovolte mi poděkovat Vám všem za odvedenou práci, poděkovat výboru kraje za práci a Vám popřát šťasnou ruku při volbě členů našeho výboru, aby jste vybrali ne jen dobré psovody ale zároveň lidi, kteří bez ohledu na vlastní čas a pohodlí budou pracovat pro Vás a pro českou kynologii.

Děkuji za pozornost.                  Václav Kejř

 

 

 

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.