Zpráva o hospodaření za rok 2016

08.02.2017 21:28

Český kynologický svaz Krajská organizace UL kraje
Spolek IČO 711 66 483
Pokladní zpráva 2016
Příjmy
Školení figurantů a rozhodčích 5600
Úroky v bance 2,16
Dotace ČKS členské příspěvky 26380
LTV 15000
Dotace ÚK KL 30000
Sponzorské dary mládež 6855
Mylná platba 800
Celkem: 84637,16
Výdaje
startovné KL mládež 2016 200
Poplatky bance 195
Schůze předsedů nájem,stravné 1740
LVT mládež nájem,dohody,stravné,cestovné 46625
zkoušky fig.,instr. nájem lektorné,cestovné 3490
srážková daň zkoušky fig. 2850
mládež trika, poháry 5548
poštovné,cestovné 1676
razítka 450
vyhodnocení KL poháry 2016 2000
reprezentace 2016 8000 proúčtováno 2017
Celkem: 72774
Pokladna
Počáteční zůstatek k 1.1.2016 -19378
Konečný zůstatek k 31.12.2016 6548
Banka
Počáteční zůstatek k 1.1.2016 30754,31
Konečný zůstatek k 31.12.2016 24691,47
Ztráta / Zisk 11.863,16
 

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.