Zpráva o činnosti KV za rok 2015

11.02.2016 22:53

Zpráva o činnosti výboru předsedy KV Ústecké oblasti 1. 2016

Vážení přátelé,

chtěl bych Vás v mé zprávě informovat o práci výboru Ústecké krajské organizace ČKS. 

Jako první provedu kontrolu usnesení z minulé schůze předsedů. S plněním usnesení Vás seznámí ing. Martin Čecho.

Výbor pracoval ve složení:

Václav Kejř – předseda

ing. Martin Čecho místopředseda a jednatel

ing. Petra Aulická hospodář, pokladní

Petr Žižka výcvikář

Eva Karvánková referent pro mládež

Jindřich Weinert koordinátor ligy

Josef Prášil člen výboru

Výbor se sešel na schůzích celkem 5x a některé naléhavé úkoly jsme řešili elektronickým hlasováním.

Na schůzi výboru dne 31.1. 2015 jsme dokončili vyhodnocení krajské ligy za rok 2014 a připravili odměny pro vítěze.

Informoval jsem výbor, že byla podána žádost o dotaci od Ústeckého kraje ve výši 30000,- a dále jsem podal žádost na dotaci od ČKS na tábor mládeže. Všechny požadavky ČKS ocenil 5000,- Bohužel my jsme poslali pozdě vyúčtování a dotaci jsme neobdrželi, byla rozdělena mezi zbývající kraje a navíc těmto krajům bylo z rezerv ČKS ještě přidáno.

-školení kladečů, fig. a instruktorů bylo přeloženo z Roudnice n.L. (já i Martin Čecho jsme v tomto termínu byli na VH ČMKU.) do Litoměřic.

Na doporučení Rev.komise a některých členů výboru jsme upravili pravidla kr. Ligy zejména v otázce finančních odměn.

ZM          1500,.  -   1000,-    500,-

ZVV1      2000,-      1500,-   1000,-

ZVV2      2500,-      2000,-   1500,-

a zrušili odměnu pořadatelům krajské ligy.

Současně jsme upravili možnost startů ve stejné kategorii se stajným psem a to maximálně dva roky a poté postoupit do kategorie vyšší. Doporučuji upřesnit “vyjma kategorie ZVV2“ – ta je konečná, nejvyšší.

Eva Karvánková dostala za úkol vypracovat směrnici pro práci s mládeží, organizování výcvikových táborů mládeže a  výši fin. prostředků na oblečení reprezentantů.

Na letošní krajský tábor mládeže jsem poslal žádost o dotaci na ČKS.

Tábor se bude konat v obvyklé podobě a termínu, ale pozor-Mistrovství mládeže je letos 5.-6.8. 2016

Na schůzi výboru dne 16.6. jsme projednali následující záležitosti.

Jednak jsem podal informaci, že dotace z Ústeckého kraje neprošla. Za pomoci Lenky Knorrové  jsme požádali o novou dotaci, já jsem trochu zaloboval u radních a podařilo se. Dotaci na mládež jsme dostali a  je vyúčtovaná, není to jednoduchá záležitost.

Eva Karvánková předložila rozpočet tábora mládeže    cca 32000,-

                                            Oblečení reprezentace                6000,-

Dále jsme jednali o přeregistraci naší krajské organizace, ta byla v září loňského roku odeslána.

Na schůzi 20.10. 2015 byla s konečnou platností vyhodnocena Kr.liga a reprezentace kraje.

V lize bylo vypsáno 8 závodů, z toho dva byly zrušeny a to Otvice a Libochovice.

Startovalo 39závodníků , většina opakovaně, takže účastníků ligy bylo méně.

Umístění-splnění limitu zkoušky ale bylo docela žalostné.

V kat. ZM       pouze dva splnili limit

        ZVV1     pouze jeden splnil limit

       ZVV2      dva splnili limit

Ocenění budou mládežníci sl. Tankosičová, Valjentová a Karel Nedvěd ml.

Dále Lada Krupařová za účast na MČR IPO dosp. a na závěr to nejlepší, ocenili jsme Jitku Dufkovou za více jak úspěšnou sezonu. 2. místo na MČR IPO, dále reprezentace ČR na MS FCI ve švícarském Delémontu a na MS NO .  Velká gratulace a pokud bude mít Jitka zájem se s námi podělit o pocity z MČR,  MS FCI a WUSW.

Byli navrženi a schváleni adepti na figuranty svazové a jedničkové.Výbor navrhl pány ing. Tomáše Kadlece, tomu zůstala třída I. a Jan Kunc dostal svazového-gratuluji. Vzhledem k tomu, že nebyl nikdo jiný v hledáčku výcvikáře, tak jsem doplnil jako náhradníka  Jakuba Klečku, který opakovaně jedničku nedostal.

Krajské školení figurantů, kladečů a instruktorů bude 12. 3, v Lounech.

Eva Karvánková byla na můj návrh navržena na „Trenéra roku“ v rámci Sdružení sport.svazů.

Poslední výborová schůze, když nepočítám dnešní výbor před schůzí předsedů, proběhla dne 16.1. 2016. Na této schůzi jsme ladili vyúčtování krajské dotace, protože některé položky byly neuznatelné, podařilo se najít cestu a vyúčtování bylo na krajský úřad předáno.

Připravovali jsme dnešní schůzi. Přijali jsme úsporné opatření i co se týče občerstvení, konečně se mi podařilo prosadit názor, že nejezdíte na schůzi kvůli řízku a bramborovému salátu a proto letos pouze chlebíček, káva a čaj. Jinak mám ještě pár poznámek z jednání předsednictva a pléna ČKS.

To je asi tak ode mne vše.    Děkuji za pozornost.    Václav Kejř

 

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.