Zpráva hlavního výcvikáře

09.03.2012 14:31

Vážení přátelé kynologie,

připadl mi úkol zhodnotit sportovní a soutěžní činnost Ústecké kraje za rok 2011. Předem bych Vám všem chtěl ještě tímto popřát mnoho sportovních úspěchů v tomto  roce.

V roce 2011 se zúčastnilo 5 psovodů výběrových soutěží pro postup na MR IPO a MS IPO. Na Mistrovství republiky postoupila pí. Duffková Jitka, která následně obsadila 26 místo s počtem 254 bodů.

Výběrových soutěží na MR podle ZVV3 se zúčastnili 4 psovodi, na mistrovství se nominoval p. Rupert Tomáš, který obsadil na výběrové soutěži 3 místo a na samotném Mistrovství republiky  pak místo 4 s počtem 253 bodů.

Výběrových soutěžích pro MR a MS IPO FH – stopaři  se za zúčastnil jeden psovod.

K hodnocení krajské ligy:

Kraj zastřešoval celkově 9 závodů zařazených do II. Ročníku krajské ligy Ústeckého kraje.

Kategorie ZM:        

Účast 27 soutěžících, 5 psovodů absolvovalo tři a více závodů

1. místo a Přeborník ústeckého kraje pro rok 2011 v kategorii ZM: Jíří PACLT pes ORA - 403 bodů (450).

2. místo a  v kategorii ZM: Marcela VLKOVÁ pes HANNAH – 399 bodů.

Pouze tito dva psovodi splnili bodový limit na třech závodech.

Kategorie ZVV1:    

Účast 30 soutěžících, 5 psovodů absolvovalo tři a více závodů

1. místo a Přeborník ústeckého kraje pro rok 2011 v kategorii ZVV1: Jan PACLT pes BÁRA – 731 bodů (900).

V této kategorii splnil bodový limit na třech závodech pouze tento psovod. .                 

Kategorie ZVV2:

Účast 16 soutěžících, 3 psovodi absolvovali tři a více závodů

1. místo a Přeborník ústeckého kraje pro rok 2011 v kategorii ZVV2:  HROMADOVÁ Lenka pes Kaschka-Karel – 808 bodů (900).

2. místo obsadil: Vlastimil Vonšovský pes GYRO – 785 bodů.    

I v této kategorii bohužel jsou pouze klasifikováni dva soutěžící.

K samotnému hodnocení jednotlivých akcí ze strany rozhodčích či členů výboru, jsou pouze výhrady k ZKO Bečov a Libochovice a to v případě řízení a organizovanosti akce. V případě nevhodného výběru figurantů na soutěžích v  Duchově, Libochovicích a Bukově. 

Pro rok 2012 Krajský výbor ČKS ve spolupráci s Ústeckým krajem vyhlašuje KRAJSKOU LIGU pro rok 2012 s novými a zásadními pravidly, s kterými budete následně seznámeni.

V roce 2011 provedla ústecká oblast školení figurantů a výcvikářů v Litoměřicích. Školení  se účastnilo celkem 16 adeptů figurantů. Bylo zadáno 4x prodloužení I. třídy, 8x prodloužení či získání II.třídy, 1x figurant neprošel praktickým testem, 3 adepti neprošli teoretickým testem. Na školení figurantů pořádaných výcvikovou komisí ČKS byli za ústeckou oblast nominováni 3 adepti. Bohužel se ani jednomu nepodařilo splnit podmínky k zadání kategorie svazový figurant či figurant I. třídy. Seznam rozhodčích a figurantů bude po schůzi předsedů aktualizován spolu se sportovním kalendářem akcí ústeckého kraje na stránkách ČKS.

Apeluji na jednotlivé organizace, aby v případě soutěží mimo Krajskou ligu, kde jsou jasně stanovena pravidla použití figuranta I. třídy, zhodnotili kvality figuranta pro daný závod pořádaný organizací mimo KL. Jsou jasné tendence k zvyšování způsobilosti figurantů náročnosti testů praktických i teoretických což by mělo vést k zlepšení kvality jejich práce na soutěžích.

V závěru roku byl Krajský výbor požádán o doplnění a redukci kladečů stop pro soutěže pořádané ČKS v národním a mezinárodním měřítku. Na základě přihlášky na ČKS bylo osloveno celkem 14 uchazečů z ústeckého kraje. Po telefonických a emailových konzultacích bylo krajským výborem navrženo 7 uchazečů. Výběr kladečů bude podstoupen výcvikové komisi ČKS, která následně provede školení kladečů.

Závěr:

Krajský výbor má velkou tendenci v rámci Krajské ligy a jednotlivých školení docílit k nárůstu startujících v jednotlivých soutěžích k získání kvalitních a fundovaných lidí jak ze strany organizátorů, rozhodčích, figurantů a dalších funkcionářů.  Kynologie je a bude taková, jakou si ji uděláme. Děkuji za pozornost!

 

                                                                                            Petr Žižka              
hlavní výcvikář ústecké organizace 

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.