Zápis ze schůze výboru KV ČKS

09.11.2016 21:28

Zápis z výborové schůze KV Ústeckého kraje

Datum:            12.3. 2016

Místo:              ZKO Louny

Přítomni:         pp. Kejř, Čecho, Weinert, Prášil, Aulická, Karvánková, Derflerová

Omluven:

Program:     1. Kontrola zápisu z minulé schůze

                   2. Příprava školení

                   3. Dokončení vyúčtování krajské dotace 2015

                   4. Kooptace člena výboru

                   5. Různé

 1. Kontrola zápisu
 • Termín placení členských příspěvků a termín odvodu členských příspěvků na ČKS. Odpověď na dotaz: termín placení členských příspěvků musí každá ZKO nastavit tak, aby mohla bez problémů odeslat příspěvky ve stanoveném termínu na ČKS. Termín placení příspěvků tak nemusí být konec roku, jak je mnohdy praktikováno.
 1. Příprava školení
 • Zajistit na ČKS průkazky pro nové figuranty (V. Kejř),
 • zjistit dobu platnosti lékařské prohlídky pro vykonávání funkcí figuranta, kladeče a instruktora (V. Kejř)
 1. Dokončení vyúčtování dotace 2015 od Krajského úřadu
 • Konečné vyúčtování krajské dotace, které ještě v době konání schůze předsedů nebylo dokončeno.
  • Příjmy
   1. dotace ÚK                          30.000
   2. vybráno LVT mládež         13.000
   3. celkem                                43.000
  •  Výdaje
   1. oblečení mládež                    4.000
   2. stravné LVT                       19.230
   3. cestovné LVT                       2.808
   4. pronájem cvičiště LVT         5.000
   5. ocenění Krajská liga             9.000
   6. ocenění repre 2015               6.500
   7. celkem                                46.538
 1. Kooptace člena výboru
 • Krajský výcvikář Petr Žižka k 31.12.2015 odstoupil na vlastní žádost ze své funkce ve výboru krajské organizace ČKS Ústeckého kraje. Ke stejnému datu končí i jeho členství ve výboru krajské organizace ČKS Ústeckého kraje   
 • Za odstoupivšího Petra Žižku byl do výboru krajské organizace ČKS Ústeckého kraje a na funkci krajského výcvikáře na dnešní schůzi kooptován Jan Kuncl.
 1. Různé
 • Tábor mládeže je naplánován v ZKO Litoměřice v termínu 4.7 - 10.7. Přihlášky přijímá Eva Karvánková
 • Josef Prášil na dnešní schůzi oznámil odstoupení ze své funkce ve výboru krajské organizace ČKS Ústeckého kraje i ukončení členství ve výboru samotném.

příští schůze: bude upřesněno

Zapsal:

Ing. Martin Čecho

místopředseda a jednatel

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.