Zápis ze schůze výboru KV ČKS - říjen

09.11.2016 21:34

Zápis z výborové schůze KV Ústeckého kraje

Datum:            14. 10. 2016

Místo:              ZKO Roudnice nad Labem

Přítomni:         pp. Kejř, Čecho, Kuncl, Aulická, Karvánková, Vacková, Derflerová

Omluven:        p. Weinert

Program:     1. Kontrola zápisu z minulé schůze

                   2. Vyhodnocení krajské ligy

                   3. Příprava schůze předsedů

                   4. Různé

 1. Kontrola zápisu
 • Tábor mládeže proběhl podle plánu za účasti 14-ti dětí a mládežníků,
 • soustředění mládeže proběhlo dle plánu za účasti 19-ti mládežníků,
 • závod mládeže proběhl dle plánu za účasti 20-ti mládežníků,
 • změny ve sloužení výboru ještě nejsou pravomocně zapsány ve spolkovém rejstříku z důvodu opakovaného vrácení žádosti rejstříkových soudem z důvodu jejího nesprávného podání. V současné době podání řeší ČKS, protože tyto záležitosti jsou v jeho kompetenci, jako hlavního spolku. Podklady potřebné k žádosti jsou na Rejstříkovém soudu.
 1. Vyhodnocení krajské ligy
 • V rámci krajské ligy letos proběhly všechny 4 závody, které byly naplánovány,
 • výsledky závodu v České Kamenici jsou anulovány, protože závod posuzovala p. A. Janečková, která v době konání závodu neměla platnou kvalifikaci rozhodčího,
 • na základě dosažených výsledků budou na schůzi předsedů oceněny 2 závodníci v kategorii ZVV 1, 1 závodník v kategorii ZVV 2. V kategorii ZM žádný závodník nesplnil podmínky krajské ligy,
 • Martin Čecho rozešle výsledky krajské ligy zpracované Jindřichem Weinertem na zástupce všech ZKO,
 • výbor navrhuje zrušení pořádání krajské ligy z důvodu malého a stále klesajícího zájmu jak organizací o pořádání těchto závodů tak i malého zájmu soutěžících,
 • místo toho krajský výbor navrhuje uspořádat krajské závody mládeže i dospělých (každý samostatně) předběžně v září 2017.
 1. Příprava schůze předsedů
 • Schůze předsedů Ústeckého kraje je naplánována na 22. 1. 2017 od 10:00 v ZKO Roudnice nad Labem,
 • výbor bude každému účastníkovi hradit 2 chlebíčky, ostatní občerstvení si každý účastník bude hradit sám.
 1. Různé
 • Doklady k vyúčtování krajské dotace a dotace od ČKS připraví Petra Aulická, vlastní podání poté provede Václav Kejř, tak aby obě vyúčtování byla podána v termínu,
 • Jan Kuncl připraví aktuální seznamy proškolených figurantů a kladečů a odešle je Václavu Kejřovi, který je potvrdí a odešle na zaregistrování na ČKS.
 • Jan Kuncl nominoval na podzimní školení nových figurantů 1. třídy Radka Kahulu mladšího a Jakuba Šeráka

příští schůze: 18:00 13. 12. 2016, ZKO Louny

Zapsal:

Ing. Martin Čecho

místopředseda a jednatel

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.