Zápis ze schůze výboru KV ČKS - květen

09.11.2016 21:31

Zápis z výborové schůze KV Ústeckého kraje

Datum:            10.5. 2016

Místo:              ZKO Roudnice nad Labem

Přítomni:         pp. Kejř, Čecho, Weinert, Kuncl, Aulická, Karvánková, Derflerová

Omluven:

Program:     1. Kontrola zápisu z minulé schůze

                   2. Změny ve složení výboru

                   3. Tábor mládeže

                   4. Různé

 1. Kontrola zápisu
 • Zajistit na ČKS průkazky pro nové figuranty (V. Kejř) - trvá
 • zjistit dobu platnosti lékařské prohlídky pro vykonávání funkcí figuranta, kladeče a instruktora (V. Kejř)
  • doba platnosti zatím není jednoznačně stanovena
 1. Změny ve složení výboru
 • Jan Kuncl přinesl prohlášení člena výboru nutné pro provedení zápisu do spolkového rejstříku.
 • Za odstoupivšího Josefa Prášila byla na dnešní schůzi do výboru krajské organizace ČKS Ústeckého kraje na funkci člen kooptována Michaela Vacková. Bude pomáhat Evě Karvánkové v práci s mládeží
  • Martin Čecho provede potřebné úkony k zajištění zápisu všech změn ve složení výboru do spolkového rejstříku.
 1. Tábor mládeže
 • Nástup na tábor již 3.7. po obědě. Eva Karvánková informuje všechny přihlášené.
 • Krajský tábor mládeže bude pro účastníky zdarma.
 • K dnešnímu dni je na krajský tábor mládeže přihlášeno 11 účastníků. Na navazující TTM ve Starém Plzenci v termínu 17. 7 – 30.7. je přihlášeno 5 účastníků z našeho kraje.
 • Z různých důvodů nestartoval tento rok na výběrových soutěžích mládeže žádný účastník z našeho kraje. Toto se stalo po dlouhé době, kdy jsme každý rok měli ve výběrových soutěžích zástupce.
 • Lektory na krajském táboře budou Eva Karvánková a Michaela Vacková, figurant bude Josef Reisenger.
 • Pro zvýšenou podporu mládeže uspořádáme 24.9. krajský závod mládeže v ZKO Louny. Ceny pro vítěze budou poháry a kynologické potřeby. Navržené kategorie ZZO, ZM, ZVV1, IPO 1, IPO 2 vše beze stop.
 • Pro práci s mládeží jsme na tento rok obdrželi od ČKS dotaci ve výši 15 000,- Kč
 • Tento rok uspořádáme víkendové soustředění mládeže. Nejspíše 1. - 2. října v ZKO Lenešice
 1. Různé
 • Do krajské ligy jsou tento rok přihlášeny pouze 4 závody. Dle platných pravidel musí být minimálně 5 závodů. Protože je mimo jiné i na krajskou ligu zažádáno o dotaci z fondu Ústeckého kraje, tak ji nelze zrušit. Pravidla se pro tento rok proto upraví na minimální počet závodů 4.

příští schůze: bude upřesněno

Zapsal:

Ing. Martin Čecho

místopředseda a jednatel

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.