Zápis ze schůze nového výboru

28.05.2014 11:42

Zápis z výborové schůze KV Ústeckého kraje

 

Datum:            18. 5. 2014

Místo:              ZKO Litoměřice

Přítomni:         pp. Kejř, Aulická, Karvánková, Čecho, Žižka, Weinert, Prášil, Derflerová, Kalinová, Hanousková, Janečková, Malý

 

Program:     1. Zahájení

                   2. Zvolení funkcí výkonných orgánů krajské organizace

                   3. Školení začínajících figurantů

                   4. Letní soustředění mládeže

                   5. Různé

1.  Zahájení

·         Ustavující výborová schůze nového výboru a revizní komise, které vzešly z voleb krajské konference. Schůze proběhla po skončení krajské konference

2.  Zvolení funkcí výkonných orgánů krajské organizace

·         Kandidáti zvolení krajskou konferencí do výboru a revizní komise ČKS krajské organizace Ústeckého kraje následně zvolili do jednotlivých funkcí následující kandidáty:

o   Krajský výbor

§  Předseda                        Václav Kejř

§  Místopředseda               Ing. Martin Čecho

§  Pokladník                       Ing Petra Aulická

§  Jednatel:                         Ing. Martin Čecho

§  Výcvikář                        Petr Žižka

§  Referent pro mládež      Eva Karvánková

§  Člen                               Jindřich Weinert

§  Člen                               Josef Prášil

o   Revizní komise

§  Předseda                        Mgr. Bc. Ivana Derflerová

§  Člen                               Jitka Hanousková

§  Člen                               Alena Janečková

§  Člen                               Petra Kalinová

§  Člen                               Roger Malý

3.  Školení začínajících figurantů

·         Druhý ročník školení se bude konat v ZKO Lenešice, stejně jako loňský rok.

·         Lektoři budou

o   Rozhodčí 1.třídy Eva Karvánková

o   Figurant 1.třídy Jan Kuncl

·         Termín školení 28. 6. 2014, uzávěrka přihlášek 21.6.2014, přihlášky přijímá p.Vladimír Hromada

·         p.Čecho rozešle pozvánky na školení

 

4.  Letní soustředění mládeže

·         Se bude konat v ZKO Studánka v termínu 28.7. – 3.8. 2014

·         Lektoři budou

o   Rozhodčí 1.třídy Eva Karvánková

o   Josef Reisinger

·         Přihlášky přijímají výše zmínění

·         Každý účastník soustředění zaplatí vstupní poplatek, jehož přesná výše bude stanovena na základě výše přiznané dotace.

·         Účastnící letního soustředění budou moci dále účastnit TTM ve Starém Plzenci

·         p.Čecho rozešle informační leták o soustředění

·         p.Kejř zajistí podání žádosti o dotaci na ČKS

 

5.  Různé

·         Krajský výbor obdržel žádost o registraci nové ZKO Dubice. Krajský výbor bere žádost na vědomí a postoupí ji na ČKS

·         Revizní komise doporučila krajskému výboru aktualizovat adresář ZKO na webových stránkách KV tak, aby u každé ZKO byl pouze jeden oficiální platný email.

·         Novou kontaktní osobou pro zajišťování krajské ligy je p.Petr Žižka. Výsledky jednotlivých závodů zasílejte nově na email PZizka@vez.bel.justice.cz

příští schůze: ZKO Louny, v polovině října. Přesný termín bude upřesněn začátkem října

 

Zapsal: Martin Čecho

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.