Zápis ze schůze KV ČKS

10.05.2013 21:36

 

Zápis z výborové schůze KV Ústeckého kraje

 

Datum:            17.4.2013

Místo:              ZKO Roudnice nad Labem

Přítomni:         pp. Kejř, Aulická, Hromada, Derflerová, Karvánková, Čecho

Neomluven:    p. Žižka

 

Program:     1. Zahájení

                   2. Rozdělení přidělené dotace UL kraje

                   3. Tábor mládeže

                   4. Kurz pro začínající figuranty

2.  Rozdělení přidělené dotace od UL kraje

·         Dotace byla přidělena v plné požadované výši 28 000,-Kč.

o   Použije se na vyplacení odměn pro vítěze Krajské ligy ve výši, jak bylo oznámeno v příloze zápisu ze schůze předsedů ZKO

o   Použije se na vyplacení odměny pro ZKO pořádající závody Krajské ligy. Odměna se vyplácí v souladu s pravidly a podmínkami pořádání KL

o   Použije se na uhrazení startovného mládežníka – účastníka Krajské ligy. Odměna se vyplácí v souladu s pravidly a podmínkami pořádání KL

o   Použije se na pokrytí části nákladů souvisejících s pořádáním LVT mládeže UL kraje

3.  LVT mládeže UL kraje

·         Tábor je naplánován na termín 29.7. – 4.8., tak aby plynule navazoval na TTM pořádaný ve Starém Plzenci.

·         Pro pokrytí nákladů s pořádáním LVT mládeže je požádáno o dotaci u ČKS. Podle výše přiznané dotace se určí délka trvání tábora (max. týden)

·         Pro místo konání tábora je předběžně vybráno cvičiště ZKO Varnsdorf – Obecní les. Je nutno ověřit vhodnost zázemí cvičiště pro takovou akci.

·         Bližší informace ohledně pořádání tábora budou rozeslány emailem začátkem června.

·         Očekává se účast přibližně 15-ti mládežníků

4.  Kurz pro začínající figuranty

·         Na základě připomínek ze schůze předsedů KV plánuje uspořádat jednodenní kurz pro začínající figuranty. Obsahem kurzu bude úvod do figurantské práce a požadavky kladené na figuranty.

·         Na kurzu bude přednášet rozhodčí 1.třídy a figurant 1.třídy

·         Termín a místo kurzu bude upřesněno. Předběžně je naplánován na červen.

 

 příští schůze: říjen 2013

 

Zapsal: Martin Čecho

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.