Zápis ze schůze Krajského výboru ze dne 16.1.

05.02.2016 21:46

Zápis z výborové schůze KV Ústeckého kraje

Datum:            16.1. 2016

Místo:              ZKO Louny

Přítomni:         pp. Kejř, Čecho, Weinert, Aulická, Karvánková, Derflerová

Omluven:        p. Prášil, Žižka

Program:     1. Zahájení

                   2. Dokončení vyúčtování dotace 2015 od Krajského úřadu

                   3. Příprava schůze předsedů

                   4. Kooptace člena výboru

                   5. Různé

 1. Dokončení vyúčtování dotace 2015 od Krajského úřadu
 • Krajský úřad neuznal předložené vyúčtování dotace 2015 poskytnuté z programu "Volný čas" na financování soustředění a soutěží mládeže. Nelze účtovat diety a odměny vyplácené v hotovosti.
 • Pokud se nevyúčtuje do konce ledna 2015, tak se poskytnutá dotace 30 000,- Kč bude muset v plné výši vrátit.
 • Dodat doklady za stravování (cca 12 tis.), pronájem cvičiště na tábor (5 tis.) a nákup ocenění (pohárů, cca 12 tis.). Přiložit k vyúčtování a doručit na Krajský úřad. Zodpovídá Kejř, Aulická. Termín 25. 1. 2016
 1. Příprava schůze předsedů
 • Účast na schůzi zatím potvrdila přibližně třetina předsedů a zástupců ZKO
 • Eva Karvánková pozve na schůzi mládežníky, které chce KV odměnit za výsledky v roce 2015
 • Petra Aulická pozve na schůzi dospělé, které chce KV odměnit za výsledky v roce 2015
 • Seznam navržených na odměnění viz zápis ze říjnové schůze výboru.
 • Petra Aulická připraví peněžní odměny a výplatní listinu. Dále lístky na občerstvení pro všechny pozvané.
 • Občerstvení hrazené KV na schůzi bude formou chlebíčku a teplého nápoje (káva, čaj)
 1. Kooptace člena výboru
 • Petr Žižka na vlastní žádost odstupuje z KV, kde vykonával funkci výcvikáře. Krajský výbor bude hledat vhodného kandidáta na kooptaci za odstoupivšího Petra Žizku. Vlastní kooptace se bude řešit na některé z příštích schůzí výboru.
 • 5. Různé
 • Krajská liga 2016 bude bez finanční odměny pro vítěze. KV odmění první tři v každé kategorii pohárem (při splnění podmínek)
 • Krajské školení instruktorů, figurantů a kladečů je naplánované na 12. 3. v ZKO Louny. Navržení lektoři jsou J. Prášil, J. Kuncl, (náhradnice E. Karvánková)
 • Tábor mládeže je předběžně naplánován v ZKO Cvikov. Termín bude ještě upřesněn, pravděpodobně začátkem července.

 

 

příští schůze: 30. 1. 2016 v 9:00 v ZKO Louny (před schůzí předsedů)

 

Zapsal: Ing. Martin Čecho

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.