Zápis ze schůze Krajského výboru 30.1.

05.02.2016 22:21

Zápis z výborové schůze KV Ústeckého kraje

Datum:            30.1. 2016

Místo:              ZKO Louny

Přítomni:         pp. Kejř, Čecho, Weinert, Aulická, Karvánková, Derflerová

Omluven:        p. Prášil, Žižka

Program:     1. Zahájení

                   2. Uzavření vyúčtování dotace 2015 od Krajského úřadu

                   3. Schůze předsedů

                   4. Krajská liga

                   5. Školení figurantů, kladečů a instruktorů

                   6. Různé

 1. Uzavření vyúčtování dotace 2015 od Krajského úřadu
 • p.Kejř 29.1. osobně dovezl všechny potřebné doklady k vyúčtování dotace na Krajský úřad. Krajský úřad předložené vyúčtování dotace uznal.
 1. Schůze předsedů
 • Pro příští roky na pozvánku dopsat informaci – potvrzení účasti nutné, možnost závazného objednání oběda, který si bude každý účastník hradit sám.
 1. Krajská liga
 • Pro tento rok jsou do Krajské ligy přihlášeny tři závody. Ještě se čeká na potvrzení ze ZKO Božtěšice, zda i jejich závod bude zařazen do Krajské ligy.
 • Krajskou ligu bude tento rok vyhodnocovat Jindřich Weinert, kterému se dle pravidel budou po skončení závodu posílat potřebné dokumenty.
 • Jindřich Weinert vydá pravidla ligy pro rok 2016, které nechá do 31. 3. umístit na www stránky KV.
 • Pro rok 2016 se ruší finanční ohodnocení vítězů ligy. Zůstává pouze věcné ocenění.
 • Do podmínek zdůraznit povinnost zajistit figuranta 1. třídy.

5.Školení figurantů, kladečů a instruktorů

 • Proběhne dle plánu 12. 3. v ZKO Louny. Lektory budou E. Karvánková a J. Prášil, figurant J. Kuncl. Začátek v 9:00
 • Martin Čecho pošle pozvánky na jednotlivé ZKO
 • Všichni účastníci musí přinést přihlášku potvrzenou vysílající ZKO, figuranti a kladeči navíc i zdravotní prohlídku.
 • Poplatek za školení figurant 300,-Kč, kladeč 200,-Kč, instruktor 100,-Kč
 1. Různé
 • Tábor mládeže je předběžně naplánován v ZKO Cvikov. Termín bude ještě upřesněn, původní termín se kryl s M ČR mládeže.
 • M. Čecho pošle na ČKS podnět ze schůze předsedů k řešení termínu odesílání členských příspěvků. Dle současných stanov (čl. 5 § 8) je náhradní termín placení členských příspěvků 15. 1. následujícího roku a termín odesílání členských příspěvků je také 15.1. Při důsledném dodržení prvního termínu nelze dodržet druhý termín.

příští schůze: 12. 3. 2016 v ZKO Louny (před školením), pokud nebude určeno jinak

Zapsal: Ing. Martin Čecho

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.