Zápis z výborové schůze KV Ústeckého kraje

05.02.2015 20:57

Datum:            31. 1. 2015

Místo:              ZKO Litoměřice

Přítomni:         pp. Kejř, Aulická, Karvánková, Čecho, Weinert, Žižka, Derflerová

Omluven:        p. Prášil

 

Program:     1. Zahájení

                   2. Kontrola zápisu z minulé výborové schůze

                   3. Krajská liga 2015

                   4. Školení figurantů, kladečů a instruktorů 2015

                   5. Příprava schůze předsedů

                   6. Různé

 1. Kontrola zápisu z minulé výborové schůze
 • Vyhodnocení Krajské ligy dokončeno. Všechny ZKO poslali Zprávu z akce v termínu kromě ZKO Ústí n.L. Bukov. Která poslala žádost se zpožděním až po několika urgencích
 • Ing. Aulická připravila finanční odměny pro vítěze Krajské ligy dle platných pravidel 2014. Celkem se vyplatí 13 900,- Kč. Finanční odměny budou vyplaceny na schůzi předsedů, kam byli ocenění pozváni.
 • Žádost o dotaci u Ústeckého kraje připravena. Dle podmínek kraje je termín odeslání 9. 2. 2015 Řeší V.Kejř
 • Školení figurantů, kladečů a instruktorů se bude konat v ZKO Litoměřice místo v ZKO Roudnice n.L. Důvodem je účast V.Kejře a M.Čecho ze ZKO Roudnice n.L. v uvedeném termínu na valné hromadě ČMKU
 1. Krajská liga 2015
 • Revizní komise doporučuje výboru upravit Pravidla Krajské ligy pro tento rok. Z důvodu nedostatku finančních prostředků upravit výši finančních odměn pro vítěze.
 • Na základě doporučení revizní komise výbor pro tento rok upraví vyplácení odměn pro vítěze následujícím způsobem:

 

ZVV2

ZVV1

ZM

 1. Místo

2500

2000

1500

 1. Místo

2000

1500

1000

 1. Místo

1500

1000

500

 • Pro pořádající organizace se zruší odměna 1 000,- Kč
 • Dále aktualizovat pravidla o článek ohledně účasti psovoda:
  • Pro ocenění v rámci krajské ligy může psovod v jedné kategorii závodit se stejným psem pouze dva roky za sebou.
 • Aktualizovaná pravidla umístit na webové stránky kraje M.Čecho a P.Vápeník
 1. Školení figurantů, kladečů a instruktorů 2015
 • Změna místa konání viz bod 2
 • Pozvánky připraví P. Žižka a E. Karvánková, rozešle M.Čecho
 • Uzávěrka přihlášek 15. 3. Přihlášky posílat emailem na M.Čecho
 • Platba účastnického poplatku na místě
 1. Příprava schůze předsedů
 • Občerstvení pro účastníky a hosty schůze předsedů bude výbor proplácet.
 • Schůze předsedů bude následovat po dnešní schůzi výboru
 1. Různé
 • Eva Karvánková připraví návrh Směrnice pro práci s mládeží
  • Podpora výcviku mládeže
  • Organizace výcvikových táborů
  • Finanční příspěvky na oblečení pro reprezentanty kraje
 • Letošní tábor mládeže se bude konat ve Cvikově
 • Eva Karvánková vyjádřila poděkování manželům Reisengerovým za pomoc při pořádání tábora mládeže v loňském roce
 • V. Kejř informoval o podání žádosti na ČKS o dotaci na práci s mládeží ve výši 20 000,- Kč
 • Krajský výbor doporučil ČKS udělení odznaků vzorného výcvikáře mládeže členům tak, jak je navrhli jednotlivé ZKO
  • Roudnice n.L. letiště –          Karel Nedvěd ml.
  • Štětí  –                                   T,Horová
 • Stále trvá povinnost registrace jednotlivých ZKO dle NOZ tak, jak je popsáno v INFO 1-2 2014. K dnešnímu dni bylo prostřednictvím krajského výboru na ČKS doručeno pouze 17 kompletních žádostí.

příští schůze: bude upřesněno

Zapsal: Ing. Martin Čecho

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.