Zápis z jednání KV ČKS

18.12.2013 18:27

Zápis z výborové schůze KV Ústeckého kraje

 

Datum:            19.11.2013

Místo:              ZKO Louny

Přítomni:         pp. Kejř, Aulická, Hromada, Derflerová, Karvánková, Čecho, Žižka

Program:     1. Zahájení

                   2. Kontrola zápisu z minulé výborové schůze

                   3. Kontrola usnesení schůze předsedů UL kraje 2013

                   4. Kontrola usnesení krajské konference 2009

                   5. Informace o aktivitách mládeže

                   6. Zkoušky svazových figurantů

                   7. Zkoušky figurantů II. třídy

                   8. Příprava schůze předsedů UL kraje 2014

                   9. Různé

2.  Kontrola zápisu z minulé výborové schůze

·         Vyúčtování vítězů krajské ligy je připraveno

·         Vyúčtování odměn pro organizace pořádající závody v rámci krajské ligy je připraveno.

o   K vyplacení obou odměn dojde na schůzi předsedů UL kraje

·         Vyúčtování za mládežníky startující v rámci ligy UL kraje bylo pořádajícím organizacím vyplaceno,

·         LVT mládeže proběhl v plánovaném termínu. Více informací v odstavci 5.

·         Kurz pro začínající figuranty proběhl dle plánu v ZKO Lenešice

o   Kurzu se zúčastnilo 6 adeptů na figuranty, vesměs se jednalo o úplné začátečníky. Pro příští rok se plánuje uskutečnit stejný kurz. Za předpokladu zájmu členské základny. Projednat na schůzi předsedů UL kraje.

3.  Kontrola usnesení schůze předsedů UL kraje 2013

·         Berou na vědomí přednesené zprávy a schvalují zprávu pokladní a zprávu revizorky KV ČKS. Splněno

·         Schvalují plán práce na letošní rok a sportovní kalendář. Splněno

·         Schvalují termín školení figurantů, instruktorů a kladečů stop dne 17. 3. 2013 v ZKO Litoměřice – Kotlina. Přihlášky najdete na www.kynul.cz vyplněné odeslat na adresu hl. výcvikáře pana ŽIŽKU. Splněno

·         Schvaluje termín letního soustředění mládeže ve dnech 29. 7. až 4. 8. v ZKO Varnsdorf. Zájemce na tuto akci je potřeba nahlásit p. Karvánkové na formuláři, který je na stránkách www.kynul.cz v rubrice Formuláře, pod rubrikou Ostatní. Splněno

·         Ukládá ZKO nahlásit zájemce o letní výcvikový tábor ve Starém Plzenci, který proběhne ve dnech 14.7 až 27.7. Zájemce na tuto akci je potřeba nahlásit p. Karvánkové na formuláři, který je na stránkách www.kynul.cz  v rubrice Formuláře, pod rubrikou Ostatní. Splněno

·          Kooptuje do KV za nemocného p. Kuchtu p. Ing. Čecha. Splněno.

·         Ukládá předsedovi KV prošetřit situaci ohledně podnětu na rozhodčího p. Janečka (posouzení dvou akcí v jeden den) a výsledek šetření nechat zveřejnit na www stránkách KV ČKS. Splněno. Vyjádření: Při konzultacích s jednotlivými členy výboru jsem nedošel k jednoznačnému závěru, kdo prvotní podnět přednesl.

·         Ukládá funkcionářům jednotlivých ZKO hlásit jednateli KV (p. Nedvědovi), veškeré změny kontaktů. Ten zabezpečí změnu v adresáři ZKO, včetně změny na www stránkách KV ČKS. Probíhá

·          Ukládá správci www stránek zveřejnit na stránkách zaměření pro školení figurantů, seznam rozhodčích Ústecké oblasti a seznam figurantů ÚO. Dále ukládá správci www stránek zveřejnit tamtéž zápis z dnešního jednání, přednesené zprávy a sportovní kalendář na letošní rok. Probíhá

4.  Kontrola usnesení krajské konference 2009

·         Kontrola provedena, s výsledky seznámí výbor předsedy ZKO na schůzi předsedů v lednu 2014

5.  Informace o aktivitách mládeže

·         LVT mládeže proběhl dle plánu v ZKO Varnsdorf – Obecní les. V délce 1 týden. Mládeži se celý víkend věnovala p. Eva Karvánková spolu se dvěma pomocníky, kterým za to patří dík. Tábora se zúčastnilo 16 mládežníků.

·         Díky získaných dotací od UL kraje a ČKS byl tábor pro všechny účastníky zdarma. Mládežníci startující na mistrovství dostali i sportovní oblečení.

·         Vyúčtování dotace od ČKS bylo zpracováno a odesláno na ČKS

·         Úspěchy našich mládežníků:

o   Pavla Reisingerová – 2. místo v ZVV 2 na MČR mládeže

o   Kamila Kudrnová – 5. místo v ZVV 1 na MČR mládeže

6.  Zkoušky svazových figurantů

·         Za UL kraj se školení zúčastnil pouze Vojtěch Filip ze ZKO Štětí. Další dva původně nahlášení adepti se na školení nedostavili

7.  Zkoušky figurantů II. třídy

·         Na rok 2014 naplánovat ve stejném rozsahu v jakém byly provedeny tento rok. Předběžný termín březen. Přesné datum domluvit na schůzi předsedů.

8.  Příprava schůze předsedů UL kraje 2014

·         termín konání 18.1.2014 v ZKO Litoměřice – Kotlina od 10:00. Pozvánky rozeslat na ZKO emailem a dát na webové stránky krajské organizace.

·         Program schůze:

o   Zahájení

o   Kontrola usnesení

o   Volba návrhové komise

o   Zprávy funkcionářů

o   Ocenění úspěšných závodníků

o   Doplnění sportovního kalendáře

o   Příprava krajské konference

o   Diskuze

o   Usnesení

o   Závěr

·       Odkaz na informace ohledně výročních členských schůzí ZKO a přípravy na krajskou konferenci – povinnosti ZKO:
 https://kynul.webnode.cz/news/pozvanka-na-schuzi-predsedu-a-doprovodne-informace-ke-krajske-konferenci/

 

9.   Různé

·         Úspěchy členů:

o   J. Reisinger ze ZKO Varnsdorf – Obecní les se umístil na 24. místě na MČR IPO 2013. Za reprezentaci kraje mu přísluší odměna ve výši 1500,- Kč, která mu bude vyplacena na schůzi předsedů.

·         Zakoupit poháry pro vítěze krajské ligy (1.místa) v každé kategorii a pro účastnice MČR mládeže. Poháry se předají na schůzi předsedů, kam budou nominovaní pozváni.

příští schůze: 18.1. 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Zapsal: Martin Čecho

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.