Zápis z dubnové schůze krajského výboru

28.05.2014 11:31

Zápis z výborové schůze KV Ústeckého kraje

 

Datum:            29. 4. 2014

Místo:              ZKO Roudnice n.L.

Přítomni:         pp. Kejř, Aulická, Hromada, Derflerová, Čecho, Žižka

Omluvena:      p. Karvánková

 

Program:     1. Zahájení

                   2. Kontrola zápisu z minulé výborové schůze

                   3. Závěry ze školení krajských kladečů a figurantů II. třídy

                   4. Příprava krajské konference UL kraje

2.  Kontrola zápisu z minulé výborové schůze

·         Hlavním bodem minulé výborové schůze byla příprava školení figurantů, instruktorů a kladečů

o   Školení proběhlo dle plánu, více viz další bod

3.  Závěry ze školení krajských kladečů a figurantů II. třídy

·         Lektoři školení

o   Figuranti II. Třídy – Petr Žižka

o   Krajští kladeči a instruktoři – Eva Karvánková

·         Petr Žižka pošle na ČKS seznam proškolených figurantů II. třídy a krajských kladečů

·         Krajský výbor nominuje na školení svazových figurantů tyto kandidáty:

o   Jan Kuncl

o   Tomáš Kadlec

o   Jakub Klečka – 1. náhradník

o   Vojtěch Filip – 2. náhradník

4.  Příprava krajské konference UL kraje

·         Krajská konference proběhne dle plánu 18.5. 2014 od 10:00 v klubovně ZKO 533 Litoměřice

·         K dnešnímu navrhlo delegáty 31 ZKO z celkového počtu 60

·         Na každých 50 členů může ZKO delegovat 1 kandidáta

·         Všechny ZKO delegovali 1 kandidáta, kromě ZKO 461 Roudnice n.L. a ZKO 418 Louny, které mají po dvou delegátech

·         ZKO delegovali celkem 11 kandidátů do KV a 3 kandidáty do předsednictva ČKS

·         p.Čecho rozešle všem navrženým delegátům a kandidátům pozvánku s programem

o   1. Zahájení

o   2. Volba volební komise

o   3. Volba návrhové komise

o   4. Zpráva předsedy KV o činnosti výboru za volební období

o   5. Představení kandidátů

o   6. Diskuze

o   7. Volby

příští schůze: bude stanoveno po krajské konferenci novým výborem

Zapsal: Martin Čecho

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.