Výzkum psího chování - test

21.03.2013 13:33

 

Dobrý den, níže je uveden test, který si můžete vyplnit a dozvědět se tak něco o svém psovi. Adresa testu bude fungovat jen v tom případě, pokud jste připojeni k internetu.

 

Vážený/á  respondent/ka,

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, uskutočňuje prieskum ktorý sa zaoberá temperamentom psov.

V našom dotazníku sa zameriavame na rôzne plemená psov, či už sú to spoločenské plemená alebo pracovne upotrebiteľné.  Preto sa obraciame na chovateľské stanice ktoré majú ochotných chovateľov  ktorý by sa zapojili do nášho prieskumu.

Dotazník pozostáva zo 75 otázok ktoré nám pomôžu odhaliť rôzne typy temperamentu psov.

Vyplnenie dotazníka Vám bude trvať niekoľko minút a po jeho vyplnení je automaticky vyhodnotené správanie Vášho psa, ktoré Vám pomôže lepšie ho spoznať a nám Vaše odpovede pomôžu zistiť medziplemenné rozdiely u psov. Ak máte viac psov, v dotazníku sa zamerajte len na jedného psa.

Vaša spolupráca  bude veľmi cenným príspevkom do oblasti štúdia správania psov. ak by ste tento link mohli uverejnit na svojej internetovej stranke.

Údaje, ktoré zaznamenáte v dotazníku sú chránené jeho anonymitou a budú použité iba ako zdroj informácií pre štatistické vyhodnotenie.

 

Pre vyplnenie dotazníka kliknite na https://intranet.uvlf.sk/sites/akyjevaspes/

 

Prípadné otázky zasielajte na: pes.etologia@gmail.com

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným respondentom za spoluprácu na tejto vedeckej štúdii.

S pozdravom

 

Autorský kolektív

 

Pretože tento dotazník je súčasťou vedeckej štúdie, všetky získané informácie budú analyzované a publikované bez zverejňovania osobných údajov. V snahe vyhnúť sa chybám počas analýz, ako sú napríklad zdvojené údaje (dvaja respondenti pracujúci v rovnakom programe vyplnia ten istý dotazník) do konečného hodnotenia budú zaradené len dotazníky, na ktorých sú uvedené mená a kontaktné údaje.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.