Usnesení z Krajské konference ČKS

28.05.2014 11:39

Usnesení  Krajské konference ČKS Ústecké oblasti ze dne 18. května 2014.

1)      Delegáti Krajské konference (dále jen KK) konstatují, že je přítomno 23 delegátů z 32 delegovaných a že je tudíž KK usnášeníschopná.

2)      KK zvolila volební komisi ve složení: Vavřichová, Palfiová, Kopřiva.

3)      KK zvolila návrhovou komisi ve složení: Vápeník, Šabatová, Novotná.

4)      KK bere na vědomí zprávu předsedy KV ČKS za uplynulé volební období.

5)      KK ukládá předsedovi KV ČKS navrhnout na nejbližším plénu ČKS úpravu zkušebních řádů v tom smyslu, aby na zkouškovou akci mohl nastoupit psovod jen s výkonnostním průkazem, pokud dočasně nemá u sebe průkaz původu psa (odeslání k zápisu DKK a pod).

6)      KK volí pro následující volební období Krajský výbor ČKS ve složení: Aulická, Čecho, Karvánková, Kejř, Prášil, Weinert, Žižka.

7)      KK volí pro následující volební období Kontrolní a revizní komisi KV ČKS ve složení: Deflerová, Hanousková, Janečková, Kalinová, Malý.

8)      KK doporučuje do předsednictva ČKS – pány Kejře, Prášila, Nedvěda.

9)      KK volí delegáty na sjezd ČKS ve složení: Kejř, Prášil, Nedvěd, Kuchta, Karvánková, Čecho, Valachová, Šabatová, Žižka. Náhradníci: Weinert, Kalinová.

10)   KK ukládá novému výboru a nové KRK ihned po skončení konference provést rozdělení funkcí ve svých orgánech a s výsledkem seznámit členskou základnu v samostatné příloze zápisu z jednání KK.

Za návrhovou komisi:

                                                                                                                                                                                                        Pavel Vápeník

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.