Svod plemeníků NO

21.08.2015 23:31

najdete níže. Omlouvám se za případnou špatnou čitelnost, ale nevím v čem to má pořadatel uložené. Pokud to nepůjde přečíst, nebo otevřít, lze to nalézt na stránkách ČKNO.

Propozice SVOD

 Svod chovných psů a fen plemene německého ovčáka je pořádán pod záštitou Českého klubu německého ovčáka.

Svod NO 2015 se bude konat v prostoru Sportovního areálu v Dobšicích u Znojma.

 

Rozhodčí Svod 2015

exteriér 

Ing. Karel Strouhal (prezident ČKNO)

 

Ing. Jiří Novotný (ústřední poradce chovu)

zkouška povahy

Luboš Jánský (ústřední poradce výcviku)

 

 Figuranti Svod 2015 J. Bravenec, D. Polzer, P. Soukop a J. Šmíd.

 Zkouška povahy bude pořádána dle bonitačního řádu - průchod skupinou osob zkouška lhostejnosti ke střelbě nebude prováděna.

Na zkoušku povahy nastupuje pes pouze na hladkém řetízkovém stahovacím obojku.Na pokyn rozhodčího jde psovod se psem na vodítku k úkrytu, 15 kroků před úkrytem u označeného místa psovod psa uvolní z vodítka a dále pokračuje se psem na volno u nohy (přidržování psa z a obojek je povoleno). Když je psovod asi 5 kroků před úkrytem, vystoupí z něj pomocník – figurant a psovoda zepředu napadne. Zápas mezi figurantem a psovodem není povolen. Pes musí figuranta okamžitě napadnout a pevně uchopit ochranný rukáv. Přitom dostane pes od figuranta dvě rány měkkým obuškem. Povoleny jsou údery na stehna, boky a krajinu zátylku. Povzbuzování psa slovy je povoleno. Na pokyn rozhodčího ukončí figurant útok. Pes musí sám nebo na povel pustit. V případě selhání psa musí rozhodčí zkoušku povahy a bojovnosti ukončit. Po tomto přepadu drží psovod psa za obojek. Figurant utíká v přímém směru a hrozí. Po padesáti krocích za ním psovod vysílá psa a sám zůstává stát na místě. Rozhodčí dá pokyn figurantovi k obratu, když je pes vzdálen asi 30 kroků. Figurant běží proti psovi, nápadně mu hrozí a snaží se ho zahnat, ale neudeří ho. Když pes uchopí, musí pomocník, po krátkém pokusu vymanit se, odpor zastavit (dále je neklást). Potom ho pes sám nebo na povel pustí. Jestliže pes pustí, zůstává psovod ještě asi půl minuty tiše stát, aniž by nějak působil na psa. Na pokyn rozhodčího se má pak psovod rychlým krokem přiblížit ke psu a figurantovi a psa odvést. Se svým psem odchází psovod z místa na vodítku. Pouští-li pes při přepadu a při pokusu o útěk sám (bez povelu psovoda nebo na rozkaz) dostává hodnocení „pouští“. Není-li tomu tak, třeba jen v jednom případě, poznamenává se „nepouští“. Poznámka nemá vliv na celkový výsledek.Výsledek zkoušky povahy (odvahy a bojovnosti) se vyjádří slovy: výrazný, dobrý, dostatečný, nedostatečný.Rozhodčí vyhodnotí nejlepší výkon psa i feny, součastně proběhne divácké hlasování a je vyhlášena Cena diváka.

Všeobecná ustanovení

Pořadatel akce neodpovídá za škody způsobené psem nebo jeho majitelem či držitelem (osobou uvedenou v katalogu), ani za úhyn nebo ztrátu psa. Každý účastník je zodpovědný za svého psa, své chování a své věci. Volné pobíhání psů je zakázáno. Pokud není v těchto propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČKNO. Podáním a uhrazením přihlášky se účastník stává "registrovaným" a zavazuje se dodržovat ustanovení propozic a pokynů pořadatele akce.

Jedná se o Svod chovných psů a fen německého ovčáka - akce se tedy mohou účastnit jedině psi a feny splňující všechna kriteria chovnosti dle Chovatelského řádu ČKNO.

 Veterinární podmínky

Při přejímce psa bude vyžádán očkovací průkaz nebo pas psa, v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, psince, infekční hepatitidě a leptospiróze v době ne kratší 30 dnů a ne starší než jeden rok.

 

Organizační informace

Poplatky

za I. psa

 600,- Kč

za každého dalšího psa

500,- Kč

 

 

Uzávěrka přihlášek pro SVOD 2015  je 2. 10. 2015

Podmínkou pro uvedení psa v katalogu je nutné zaslání vyplněné přihlášky, kopie průkazu původu psa (oboustranně), potvrzení o zaplacení poplatku a fotografie psa v min. rozlišení 600x400 (300 dpi). To vše v elektronické podobě na email svodznojmo@seznam.cz

Přihlášky je nutné zaslat v předepsané podobě včetně fotografie a vyžadovaných dalších dokladů. Ve vlastním zájmu věnujte vyplnění přihlášky náležitou pozornost, neboť slouží jako podklad katalogového listu Vašeho psa či feny.

Pokud máte obtíže se zasláním přihlášky v elektronické podobě, obraťte se prosím osobně na pana  B. Přibyla.

Poplatky uhraďte na účet číslo: 2800552718/2010

Do zprávy pro příjemce uvádějte jména psů a chovnou stanici, za které je poplatek placen. Platbu musí být možné prokazatelně spojit s plátcem. Poplatky musí být připsány na výše uvedený účet k datu uzávěrky. Na pozdější platby nebude brán zřetel.Příjem přihlášek nebude potvrzován. Pozdě došlé přihlášky a přihlášky bez potvrzení platby nebudou přijaty. Dodatky v katalogu nejsou přípustné.V případě neúčasti registrovaného účastníka svodu (tedy účastníka, který je řádně přihlášen, má uhrazen poplatek a jehož katalogový list bude v katalogu zveřejněn) na akci, z jakýchkoliv důvodů se poplatky nevracejí. Stejně tak se poplatky nevracejí při nekonání akce z vyšší moci nebo veterinárního opatření. V těchto případech budou poplatky použity na likvidaci připravovaného svodu.

Účastníci si mohou ve vlastním zájmu ověřit doručení přihlášky na tel. čísle  +420 732 112 011 nebo e-mailem na b.pribyl@seznam.cz

 

Inzerce v katalogu

chovatelé

ostatní

1 000,- Kč

2 000,- Kč

500,- Kč

1 000,- Kč

 

 

Nabízíme i možnost umístění prodejních stánků v prostoru výstaviště za jednotný poplatek 1000,- Kč.V případě zájmu se prosím obraťte na kontaktní osobu, jejíž jméno je uvedeno níže v textu.

 

Program

Neděle 1. 11. 2015

přejímka psů

slavnostní zahájení svodu

předvedení psů a fen – hodnocení exteriéru a zkouška povahy

slavnostní ukončení akce

 

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu časového rozvrhu.

Organizační zajištění akce členové KK Znojmo - Nový Šaldorf

 

Kontaktní údaje pro SVOD NO 2015:

Bohuslav Přibyl (přihlášky) +420 732 112 011, Oblekovice 6055; 671 81, svodznojmo@seznam.cz

Pavel Bulín (platby) bpavel@seznam.cz

Radek Severin (prodejní stánky)tel: 728 765 137

Kateřina Polášková (inzerce v katalogu) Katka.Polaskova@seznam.cz

www.ceskyklub-no.cz

 Soubory ke stažení

přihláška svod word 97-2003.doc

přihláška svod open doc.odt

přihláška svod.docx

Přihlášky jsou ke stažení v základních textových formátech, prosím použijte formát, který odpovídá vašemu textovému editoru.

 

© k9znojmons.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama bazar

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.