Schůze předsedů 31.1.2015 - Zpráva předsedy KV

05.02.2015 21:09

Zpráva předsedy Krajského výboru ČKS Ústecké oblasti

 

Dovolte mi, abych Vás, pokud možno v krátkosti seznámil s prací naší krajské organizace.

Výbor pracoval do konference ve složení:

Václav Kejř-předseda

ing.Martin Čecho-kooptován za pana Kuchtu

ingPetra Aulická-pokladní

Petr Žižka-výcvikář

Eva Karvánková-mládež

Láďa Hromada-koordinátor krajské ligy

revizorem byla paní Derflerová

výbor v tomto složení se sešel celkem 2x a to v lednu po schůzi předsedů a v dubnu

před krajskou konferencí.

 

Nový výbor se sešel rovněž 2x a to bezprostředně po konferenci a provedl volbu do jednotlivých funkcí :

Václav Kejř-předseda

Martin Čecho místopředseda a jednatel

Petra Aulická-pokladní

Petr Žižka-výcvikář

Eva Karvánková – mládež

Josef Prášil-člen výboru

Jindřich Weinert – člen výboru

RK byla zvolena ve složení: dámy Derflerová, Hanousková, Janečková, Kalinová a pan Malý

Dále se výbor sešel v prosinci, kde jsme se zabývali zápisem z předchozí výborové schůze, dále jsme se zabývali vyhonocením krajské ligy, připravovali jsme podmínky pro žádost o dotaci z Fondu Ústeckého Kraje, hledali jsme termín pro školení figurantů, instruktorů a kladečů stop,  a přípravovali jsme  dnešní schůzi.

V loňském roce pro ČKS zajišťovali akce ZKO Štětí-VS na MR mládeže,

ZKO Meziboří VS na mistrovství ZVV3 a   VS na mistrovství stopařů. Děkuji těmto organizacím a jmenovitě pí Filipové ze Štětí a Honzovi Fínovi z Meziboří.

Pro chovatelské kluby zajistili pořadatelsky MČR kníračů v ZKO Císařský u Šluknova a v Roudnici n.L. pro RTW klub zajistili rovněž mistrovství republiky.

Máme nového svazového figuranta Vojtu Filipa ze Štětí.

Na náš tábor mládeže jsem podal žádost na ČKS o příspěvek ve výši 20000,-

Co se týče sportovních úspěchů v loňském roce .

Pouze heslovitě:

Mládež  Mistrovství ČR ve Zlíně IPO3 1. místo Lada Krupařová

                                                   ZVV2  2.místo Pavla Reisingerová

                                                   ZVV1  3.místo Kamila Kudrnová

                                                     IPO2  6. místo Karel Nedvěd

Družstvo se umístilo na druhém místě. Gratuluji a myslím si, že si to zaslouží potlesk. Podrobněji Vás bude informovat Eva Karvánková.

Dospělí: na mistrovství ČR IPO se kvalifikovali Truksová Eva a skončila na pěkném 10 místě, Pavel Kolář skončil na 19. místě, Reissinger Josef  31. a Radim Prokšan  33. místo. I Vám patří gratulace.

Mistrovství ZVV3  na 22 místě se umístil Jaroslav Somr.

MR malých plemen  v kat. ZMMP Luboš Nergl 1. místo a Týlová Tereza 8. místo. Gratuluji.

Na mezinárodním poli nás reprezentovali Vlasta Beran ze ZKO Roudnice a skončil na Mistrovství světa  stopařů boxerů na 3 místě , Honza Tala rovněž z Roudnice se již potřetí kvalifikoval na MS kníračů a náš figurant I.třídy Honza Kuncl z Litvínova se na Mistr.světa RTW umístil na 9. místě a v družstvech obsadili naši 2. místo.

   V tomto roce proběhne v Roudnici n.L. ve Sportareálu Pod Lipou v květnu Světová výstava Rottweilerů a 12.-14. června Mistrovství ČR IPO.

 

Informace ze sjezdu ČKS Předseda: Jaroslav Šmolík

                                        1.místopř.  Karel Mellar

                                        2.místopř.  Draha Mašková Mgr.

                                        Předseda VK. Josef Lasík

                                        chov.klubyRenata Bočanová MUDr.

                                        mládež  Iveta Skalická

                                        organ.komise Miroslav Melichar

                                        kynol.sporty Zdeněk Spolek

                                        člen          Vladimír Nedvěd

 

Co se týče nových stanov, více méně jsou věcně stejné a mají pouze kosmetické úpravy

ale zejména se změnilo názvosloví. Máte-li zájem, můžeme je zde probrat i podle jednotlivých článků, kde došlo ke změnám.

S usnesením ze sjezdu Vás seznámí Martin Čecho.

 

Závěrem Vás žádám o dotažení přeregistrace ZKO podle NOZ. Ze 60  organizací, máme pouze 14 organizací odeslaných k přeregistraci.

Otevřete si INFO 1-2 2014, kde je přesný postup co je třeba udělat.

 

Čestná prohlášení členů výboru a RK musí být s ověřeným podpisem(Pošta, Měst.úřad) výsledky voleb musí být rovněž ověřeny, pokud je adresa ZKO na soukromé adrese-souhlas  majitele, pokud jste na vlastním pozemku tak si raděj opatřete výpis z katastru-rovněž Pošta nebo Měst.´úřad.

V Podkladu pro registraci pobočného spolku jsou pouze tři místa pro členy výboru. Buď ostatní uveďte v příloze, nebo stačí i předseda, tajemník, hospodář.

 

 

Vážení přátelé, to je ode mne asi vše, závěrem si Vám dovolím popřát příjemný rok, pevné zdraví, klid a spokojenost a kynologické úspěchy v roce 2015

 

 

                                       Děkuji Vám za pozornost.         Václav Kejř

 

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.