Říjnový zápis z jednání krájského výboru

21.11.2012 18:52

 

 

Schůze výboru Ústecké oblasti

datum konání: 25.10.2012

místo konání: klubovna ZKO Louny

přítomni: Hromada,Karvánková,Aulická,Žižka,Derflerová,Nedvěd     omluveni: Kejř,Kuchta

Členské schůzi předcházelo teoretické a praktické přezkoušení figurantů vyslaných Ústeckou oblastí na zkoušky figurantů 1. třídy,které se konají 3.11.2012 na cvičišti ZKO Praha- Jižní město.

Program schůze byl zaměřen na zpracování veškerých výsledků uplynulé výcvikové sezóny a na přípravu schůze předsedů na leden 2013.

Krajská liga (KL)

Poslední soutěží, která proběhla v Roudnici na Slavíně byla ukončena KL Ústecké oblasti. Pan Hromada zpracoval výsledky podle pravidel KL a předložil ke kontrole. Výsledková listina a seznam oceněných soutěžících bude přiložen. Z důvodů některých nedostatků v průběhu KL, je nutné, aby organizace, které projeví zájem pořádat soutěže bez zápisu výcvikové značky znali dostatečně SBORNÍK řádů,směrnic a pokynů pro výcvikovou činnost sportovní kynologie.

Je možno začít posílat termíny Vašich závodů na rok 2013. Sportovní kalendář bude na konci tohoto roku sestaven a na schůzi předsedů dán ke schválení. K termínům přidejte kategorie a pokud budete mít domluveno i jména rozhodčích. kar.ned@seznam.cz

 

SCHŮZE PŘEDSEDŮ

NEDĚLE 27.1.2013 ZKO LOUNY OD 10:00 HODIN

Program:

1) Zahájení 

2) Kontrola usnesení z minulé schůze

3) Volba návrhové komise 

4) Zprávy funkcionářů 

5) Ocenění úspěšných závodníků 

6) Doplnění sportovního kalendáře 

7) Diskuze 

8) Usnesení 

9) Závěr

Velké poděkování patří panu Hromadovi za výrazné rozšíření emailového seznamu, který přispěje k rozsáhlejší informovanosti v naší oblasti.

Dovolte mi jménem KV ÚO Vám popřát pevné zdraví příjemné prožití svátků Vánočních a úspěšný vstup do Nového roku 2013.

V lednu nashledanou

 

Ve Zlonicích 31.10.2012                                                                                                                                      Zapsal Nedvěd Karel.

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.