revizní zpráva

04.02.2013 10:20

 

Zpráva revizní

Dobrý den,

     z mé strany pouze stručně. Účetnictví je vedeno přehledně se všemi náležitostmi. Se svěřenými prostředky je nakládáno hospodárně. V činnosti Krajského výboru Ústecké oblasti nebyly zjištěny žádné nedostatky.

 Mgr.et Bc. Ivana Derflerová

V Lounech dne 27.ledna 2013

K bodu diskuze o stručnosti zpráv revizora.

Účastním se všech jednání Krajského výboru Ústecké oblasti, s hlasem poradním. Své povinnosti, samozřejmě, dobře znám. Kontroluji jak činnosti KV, tak jeho hospodaření, z toho také vychází má stručná zpráva. Výtku přijímám jako oprávněnou a do budoucna své zprávy budu koncipovat obsažněji.

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.