Revizní zpráva za rok 2016

08.02.2017 21:30

V Roudnici nad Labem dne 22. ledna 2017
Revizní zpráva
Účetnictví je vedeno přehledně, bez závad. Se svěřenými prostředky je
nakládáno hospodárně.
Činnost výboru ČKS Ústeckého kraje je bez závad plně v souladu s jeho
posláním a se stanovami ČKS. Jako prioritu si výbor stanovil práci s mládeží, pro
kterou se snaží zajistit finanční prostředky z projektů Ústeckého kraje, sponzorů
apod.
V roce 2016 neřešil revizní výbor žádnou mimořádnou událost ani stížnost.
Za revizní komisi
Mgr.et Bc. Ivana Derflerová
předsedkyně Revizního výboru ČKS Ústeckého kraje

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.