Revizní zpráva RK KV ČKS za rok 2014

25.02.2015 22:21

 V Litoměřicích dne 30. ledna 2015

Revizní zpráva

  Účetnictví je vedeno přehledně, s prostředky je nakládáno v souladu se zajištěním akcí KV ČKS Ústeckého kraje. Z dotace KÚ ,ČKS a z vlastních získaných prostředků jsou hrazeny náklady spojené s Krajskou ligou Ústeckého kraje         a výdaje na mládež (oblečení pro reprezentaci, letní tábor atd.). Vzhledem k tomu, že k dotaci z KÚ potřebujeme vlastní podíl finančních prostředků, není náš letošní hospodářský výsledek uspokojivý, navrhujeme přijmout KV ČKS Ústeckého kraje následující úsporná finanční opatření:

1. Doporučujeme přijmout úsporná finanční opatření v rámci Krajské ligy Ústeckého kraje – finančně oceňovat pouze 1. – 3. místa v jednotlivých kategoriích a finanční ohodnocení ponížit.

2. Vzhledem k průběhu a zpracování výsledků KL v roce 2014 doporučujeme, aby agendu ohledně KL převzal Jindřich Weinert.

3. Zaktualizovat pravidla KL pro rok 2015 a co nejdříve je zveřejnit na webových stránkách kraje .

4. Změnit pravidla pro pořádání závodů do KL a finančně neodměňovat pořádající organizace.

5. Vytvořit směrnici pro finanční podporu mládeže Ústeckého kraje, s přesně určenými pravidly.

 

                                                                  Mgr.et Bc. Ivana Derflerová

                                                                  Předsedkyně Revizního výboru ČKS Ústeckého kraje

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.