Realizace změn podle nového občasnkého zákoníku - chyby

09.09.2014 09:59

Realizace změn podle „Nového občanského zákoníku“.

Ke dne 3.9. obdržel KV od čtyř  organizací. Dvě s kolkem za 1000,-Kč k registraci tedy v první vlně, dalčí dvě bez kolku k registraci ve druhé vlně, kdy je poředpoklad, že soudy upustí od těchto poplatků.

Aby jste se vyvarovali chyb, píši, které chyby se vyskytly u dosud zaslaných materiálů.

-       špatně uveden název organizace.

-       Nebyly přiloženy, nebo úředně ověřeny záznamy o volbě předsedy, výboru , revizora či revizní komise.

-       nebyla přiložena čestná prohlášení členů statutárního orgánu, revizora či RK s ověřenými podpisy.

-       Není uváděno datum vzniku funkce=datum, kdy byly provedeny volby.

 

                                                  Za KV  Václav Kejř

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.