Řád pro udělování titulů „ ŠAMPIÓN PRÁCE ČR "

07.04.2013 18:04

 

Řád pro udělování titulů „ ŠAMPIÓN PRÁCE ČR "
1) ČMKU přiznává následující pracovní šampionáty:
 Šampion práce - agility - příloha č. 1
 Šampion práce - lovecký výkon - příloha č. 2
 Šampion práce - obedience - příloha č. 3
 Šampion práce - pasení - příloha č. 4
 Šampion práce - všestranný výcvik - příloha č. 5
 Šampion práce - výcvik záchranných psů - příloha č. 6
 Dostihový šampion - příloha č. 7
 Coursingový šampion - příloha č. 8
Jednomu psu mohou být přiznány tituly ve více typech výkonu.
2) Titul Šampion práce se přiznává na základě čekatelství CACT
a) CACT - čekatelství šampionátu práce (výkonu) se uděluje nejlepšímu jedinci plemene na mezinárodních, republikových, národních nebo speciálních (klubových) soutěžích a zkouškách z výkonu (dále jen soutěžích), konaných v České republice, podle platných zkušebních řádů zařazených do plánu vrcholných výcvikových akcí na příslušný rok zveřejněných na stránkách ČMKU. Pro FCI skup. X na dostizích /coursingách vypsaných jako dostihy se zadáváním tohoto čekatelství v Národním dostihovém kalendáři schváleném P ČMKU
b) CACT může rozhodčí udělit v každém plemeni jedincům, kteří se v soutěži uvedené v příloze tohoto řádu umístili v plemeni na 1. místě a získali známku nejméně velmi dobře, nebo I. cenu u loveckých plemen. Doplnit ostatní druhy šampionátu.
Res. CACT může rozhodčí udělit v každém plemeni jedincům, kteří se v soutěži uvedené v příloze tohoto řádu umístili v plemeni na 2. místě a získali známku nejméně velmi dobře, nebo I. cenu u loveckých plemen. Doplnit ostatní druhy šampionátu.
.
c) CACT a Res. CACT se může udělit i jedincům, kteří již titul Šampión práce mají.
d) Navrhnout psa nebo fenu na CACT a Res. CACT může jen rozhodčí delegovaný na příslušnou soutěž. Pokud je tam víc rozhodčích, tak hlavní rozhodčí.
e) CACT a Res. CACT není nárokový titul a uděluje se jen za mimořádně kvalitní výkony předváděné v průběhu celé soutěže.
3) Udělení titulu Šampión práce je podmíněno:
a) trojím získáním čekatelství CACT ČR v daném typu výkonu nejméně ve dvou výcvikových sezónách (výcviková sezóna = kalendářní rok), z toho minimálně jednou na mezinárodní, národní nebo republikové soutěži. Pro FCI skup. X trojím získáním CACT na dostizích /coursingách vypsaných jako dostihy se zadáváním tohoto čekatelství v Národním dostihovém kalendáři schváleném P ČMKU
b) získání CACT a Res. CACT potvrdí rozhodčí vystavením osvědčení a zapsáním do výkonnostní knížky u pracovních plemen. Plemena, která nemají pracovní knížku pak do průkazu původu psa. Na osvědčení (kartičce) musí být uveden druh a datum soutěže, na které bylo čekatelství zadáno.
c) po získání potřebného počtu CACT zašle majitel psa nebo feny osvědčení o získání CACT, výkonnostní knížku a kopii průkazu původu psa sekretariátu ČMKU, který vydá potřebný doklad a diplom a vydání zaznamená do jím vedené evidence. Plemena, která nemají výkonnostní knížku, zašlou kopii PP, popřípadě kopii přílohy PP, kde je výsledek soutěže zapsán.
d)získání titulu potvrzuje ČMKU vydání diplomu a na přání majitele do originálu PP, nebo jeho přílohy, nebo do pracovní knížky.
4) Podmínky pro přiznání titulu
a) podmínky pro přiznání titulu v jednotlivých typech výkonu schvaluje na základě návrhu členů ČMKU P ČMKU
b) podmínky pro přiznání titulu v rámci jednotlivých typů výkonu jsou uvedeny v přílohách tohoto řádu
5) Pořadatel soutěže je povinen do jednoho měsíce, od jejího pořádání, zaslat na předepsaném formuláři přehled zadaných čekatelství na zastřešující orgán soutěže.
Zastřešující orgán pořadatelů odešle souhrn čekatelství, za určitou dobu, na předepsaném formuláři k evidenci na ČMKU. Upřesnění je v jednotlivých přílohách šampionů.
6) Použití Res.CACT pro přiznání titulu Šampion práce ČR.
Ocenění Res. CACT doložené kartičkou lze použít jako CACT v tom případě, že pes/fena, který na soutěži/zkouškách získal čekatelství CACT, měl v době udělení čekatelství res. CACT již přiznán titul Šampión práce ČR. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Šampión práce ČR a dokládá jej získáním Res. CACT, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CACT jméno a chovatelská stanice, č. zápisu (popř. výsledkovou listinu z dané soutěže ze které nárok uplatňuje).
7) Přechodná ustanovení
a) titul ŠAMPION PRÁCE ČR bez udání typu výkonu se přiznává na základě podmínek splněných podle řádu platného do 1.března 2013 a žádosti podané do stejného termínu
Řád nabývá platnosti od 1.4.2013
Schváleno předsednictvem ČMKU dne 17.1.2013
Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.