Pravidla Krajské ligy

18.02.2013 13:08

KRAJSKÁ LIGA  ÚSTECKÉHO KRAJE PRAVIDLA    A   PODMÍNKY   ZAŘAZENÍ   PRO  ROK  2013

 

1)          Krajská liga se vyhlašuje  v kategoriích ZM, ZVV1 a ZVV2 dle aktuálních pravidel  NZŘ – v plném rozsahu.

2)          Výše uvedené kategorie jsou pro vypsání pořadatelem povinné a musí být v souladu s ustanovením a náplní zkušebního řádu, tedy bez jakýchkoli úprav.

3)          Do krajské ligy může být zahrnuta pouze organizace, která v uplynulých třech letech uspořádala alespoň 3 akce podobného charakteru.

4)          Zájem pořádat soutěž, která bude součástí KL, musí organizace projevit nejpozději 10 dnů před krajskou schůzí předsedů písemně či mailem na adresu jednatele KV.

5)          O zařazení závodu do KL rozhoduje KV a tyto budou zveřejněny na schůzi předsedů, min. počet pro uspořádání KL je pět soutěží a max. počet je deset soutěží.

6)          Dle sborníku ČKS je povinností pořadatele zajistit figuranta 1. třídy a upřednostnit rozhodčí 2. třídy Ústecké oblasti.

7)          Akce nesmí být plánována do termínu akcí pořádaných krajem ( školení instruktorů, figurantů ) ani na termín jiné akce zařazené do KL.

8)          Pořadatel může zároveň vypsat i jiné kategorie ( ZZO, IPO, atd.), na tyto ovšem při vyhodnocování krajské ligy nebude brán zřetel.

9)          Pořadatel musí uspořádat danou kategorii i v případě že je do této přihlášen pouze jeden soutěžící.

10)     Povinností pořadatele je zaslat výsledkovou listinu na adresu krajského výcvikáře + osoby pověřené zveřejňováním průběžného pořadí nejpozději do deseti dnů od ukončení soutěže.( Žižka Petr – 602784417, sun.troc@seznam.cz , Hromada Vladimír – 603863312 , hromada@pragalouny.cz  )

11)     Pořadatel taktéž musí zajistit vyplnění formuláře „ hodnocení soutěže „ hlavním rozhodčím soutěže a tento odeslat společně s výsledkovou listinou.

12)     Výsledková listina musí obsahovat – celé jméno psovoda, celé jméno psa a chovné stanice, mateřská organizace soutěžícího, dílčí a celkové hodnocení soutěžícího, kdo posuzoval, kdo figuroval.

13)     Při dodržení všech pravidel a podmínek KL, a bezproblémového průběhu závodu dle směrnic ČKS náleží pořádající organizaci odměna 1000,-Kč , která bude vyplacena při vyhodnocení celé soutěže na schůzi předsedů.

14)     Soutěžící se může zúčastnit libovolného počtu soutěží, započítávat se bude součet tří nejlépe hodnocených.

15)     Při rovnosti bodů bude rozhodovat a) přičtení čtvrtého nejlépe hodnocené soutěže, pokud ho oba soutěžící absolvovali b) lepší bodové hodnocení ze započítaných obran, c) los

16)     Pozor pro vyhodnocení je podmínkou splnění limitu 70% ve všech třech disciplínách.

17)     Zařazen do KL bude každý soutěžící, vyhodnocen může být jen ten, který je řádným členem ZKO Ústeckého kraje.

18)     Pokud pořadatel uvede ve formuláři „hodnocení soutěže“ nesportovní chování některého ze závodníků, tento bude vyloučen z celé akce KL pro daný rok.

19)     Pro rok 2013 budou nejlepší soutěžící oceněni dle přiložené tabulky. POZOR díky dotaci Krajského úřadu můžou nejlepší získat finanční odměnu ( viz přiložená tabulka pro rok 2013 ) proto je pořadatel povinen v propozicích soutěže uvést velkými písmeny „ PROJEKT BYL REALIZOVÁN S PODPOROU ÚSTECKÉHO KRAJE“.

20)     Organizace zařazená do KL musí umožnit mládežníkům ( všem kdo nedosáhl věku 18ti let a nebo ho dosáhne v roce 2013 ) start ve vypsaných kategoriích Krajské ligy bez úhrady startovného, toto si lze nárokovat u  Krajského výboru ( vyplněním příslušných kolonek ve formuláři ) „ hodnocení závodu“.

 

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.