Pokladní zpráva 2011

09.03.2012 14:30

 

Příjmy      
Školení figurantů a rozhodčích 5200
Úroky v bance   1,19
Dotace ČKS     23715
Celkem:     28916,19
       
Výdaje      
Poplatky bance   519
Reprezentace   8000
Mládež záloha   7000
Stravné,cestovné,poštovné   6671
Nákup pohár? Krajská liga   1610
Celkem:     23800
       
Pokladna    
Počáteční zůstatek k 1.1.2011 17.108,-
Konečný zůstatek k 31.12.2011 19.027,-
       
Banka      
Počáteční zůstatek k 1.1.2011 3.976,96
Konečný zůstatek k 31.12.2011 7.174,15
       
Ztráta / Zisk   5116,19

 

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.