Můj osobní komentář

31.12.2015 20:44

k připravované členské schůzi.

1) Nechápu, proč je schůze opět po dvou letech v Lounech. Chápu, že tam nikdo z Děčínska nepřijede. Je to prostě pro ně daleko. Navíc prostory tamní klubovny jsou nevyhovující i co se velikosti týče. Když se schůze naposledy v tomto místě konala, tak jsem toto kritizoval a v zápise z tohoto jednání proběhlo doslova, cituji: Pan Vápeník ještě v závěru diskuze podal návrh, aby se schůze předsedů konaly ve větších prostorách a blíže ke středu Ústeckého kraje. KV bude při přípravách dalších schůzí předsedů, dle možností pořadatelů tento návrh respektovat.

Tak toto mi tedy jako respektování návrhu nepřipadá. Kromě toho porušuje v současné době Krajský výbor i Občanský zákoník, který v oddíle týkajícího se spolků v § 249 odst. 3 doslova stanoví: Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.

2) V průvodním textu k pozvánce na letošní schůzi předsedů pan Ing. Čecho žádá o potvrzení účasti, předpokládám, že důvodem je, aby pořadatel věděl kolik má připravit obědů a rovněž předpokládám, že tyto budou proplaceny z peněz KV. No v kontextu toho, že jsme v loňském roce na schůzi řešili, že KV nemá peníze a mimo jiné se na to konto snižovaly odměny účastníkům Krajské ligy mi toto proplácení jako rozumné hospodaření s prostředky KV nepřipadá. Pokud se v tomto bodě pletu, tak se omlouvám.

3) V již zmíněném průvodním textu je letos stanoven účastnický klíč rozdílný  pro malé a velké organizace. Nechápu proč. Toto má své opodstatnění v situaci, kdy se jedná o Krajskou konferenci (tehdy klíč stanoví ČKS), ale v situaci, kdy jde o běžnou schůzi předsedů, není důvod znevýhodňovat malé organizace na úkor velkých. Nehledě na to, že se tam tím spíše nevejdeme (vzhledem k rozměrům klubovny) a nehledě na to, že o to víc se bezdůvodně projí, pokud mám pravdu v bodě 2.

No a co tedy na závěr. Závěr ať si každý udělá sám.

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.