K registraci ZKO

21.04.2015 22:00

Pro organizace, které do dnes nezaslaly žádné podklady pro registraci ZKO, jako pobočných spolků ČKS je nutné zaslat následující listiny:

 

 

 1. Zápis z členské schůze, na které byl volen současný výbor a revizor. Zápis musí mimo jiné obsahovat:
 1. Datum konání schůze, název ZKO.
 2. Počet členů ZKO, počet přítomných členů na schůzi.
 3. Vyjádření zda je členská schůze usnášení schopná.
 4. Záznam o volbě předsedy výboru s uvedením kolik získal hlasů (pro/proti/zdržel se).
 5. Záznam o volbě ostatních členů výboru a kolik získali hlasů (pro/proti/zdržel se).
 6. Záznam o volbě revizora a kolik získal hlasů (pro/proti/zdržel se).
 7. Pokud má ZKO revizní komisy (minimálně 3členná) musí být záznam o volbě předsedy RK a záznam o volbě ostatních členů revizní komise a kolik získali hlasů (pro/proti/zdržel se).
 8. Podpis osoby, která ručí za správnost zápisu (podpis musí být originál, ne kopie).
 1. Součástí zápisu je prezenční listina přítomných členů na dané schůzi. Musí být zaslána jako: Originál nebo úředně ověřená kopie.
 2. Prohlášení předsedy výboru. Musí být úředně ověřené. Kopie nestačí.
 3. Prohlášení ostatních členů výboru. Musí být úředně ověřené. Kopie nestačí.
 4. Prohlášení revizora/předsedy revizní komise úředně ověřené. Kopie nestačí.
 5. V případě revizní komise prohlášení ostatních členů revizní komise úředně ověřené. Kopie nestačí.
 6. Zkontrolujte si na stránkách www.justice.cz podle IČO, zda máte v rejstříku zapsanou správnou popř. úplnou adresu sídla ZKO, pokud ne musíte zaslat též:
  1. Souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla. Pokud je majitelů více musí dát souhlas všichni. Souhlas musí být úředně ověřen. Pokud je vlastníkem nemovitosti obec, musí se přiložit doklad o osobě, která město zastupuje. Např. záznam o volbě starosty (úředně ověřený).
  2. Za sídlo nelze považovat pozemek. ZKO musí v tomto případě uvést jako sídlo adresu některého z členů ZKO. Samozřejmě se zasláním jeho souhlasu.
 7. Vyplněný podklad pro registraci pobočného spolku. (Může být klidně kopie, slouží pouze pro účely ČKS)

Veškeré potřebné formuláře naleznete zde: https://www.kynologie.cz/clenske-subjekty/zakladni-kynologicke-organizace.htm

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.