Informace z ČKS

11.02.2016 22:51

Do konce dubna je možno posílat na výcvikovou komisi na pana Jiřího Lasíka   jirilasik@seznam.cz  připomínky a náměty na úpravu ZŘ IPO.
                                                                                                                                                                    Václav Kejř předseda krajské organizace

Vážený pane, vážená paní,

na základě usnesení PČMKU ze dne 19.3. t.r. , kterým odvolalo veškeré komise ČMKU a zástupce v komisích FCI, žádáme o zaslání návrhů:

 a)      do následujících komisí odborných komisí ČMKU:

 -          výstavní komise

-          komise pro rozhodčí

-          dostihová a coursingová komise

-          komise pro chov a zdraví

-          komise pro mládež

-          ekonomická komise

-          propagační komise

 

b)      do následujících komisí odborných komisí FCI :

-          výstavní komise

-          komise pro rozhodčí

-          chovatelská komise

-          komise pro lovecké španěly

-          komise pro norníky

-          komise pro britské ohaře

-          komise pro kontinentální ohaře

-          komise pro retrívry

-          komise pro pastevecké psy

-          komise pro agility

-          komise pro záchranné psy

-          komise pro pracovní psy + pro mondioring

-          komise pro chrty

-          komise pro obedience

-          komise pro flyball

 

   Vzhledem k nutnosti předání ČMKU v požadovaném termínu ( 20.4.2015)  je nutno předložit návrhy Předsednictvu ČKS spolu se souhlasem navrhovaného nejpozději do 13.4.2015.

   Na návrhy doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.