Informace z ČKS

Níže jsou uvedeny dva dotační tituly, které vypsalo MŠMT

07.10.2018 23:35
Výzva MŮJ KLUB 2019.pdf (417826) Podprogram_133D531 - 07_2018 (1).pdf (606128)
>>

Závěry ze školení rozhodčích

18.04.2018 22:09
Hodnocení pachových stop a vyhledávání předmětů-10828 (1).docx (30098) Obrana-10827.docx (20860) Mezinárodní zkušební řád IPO 2018-10826.docx (24674)
>>

Pozvánka na přednášku

18.04.2018 22:08
pozvánka na přednášku.docx (13723)
>>

Investice

31.03.2018 16:19
Dobrý den,   prostřednictvím Sdružení sportovních svazů ČR jsme dnes obdrželi požadavek na zmapování investičních priorit  ( viz níže) . V této souvislosti se na Vás obracíme s požadavkem o zaslání případných uvažovaných záměrů na období 3 - 4 let.  Vše...
>>

Tentokát se s informacemi tak trošku roztrhl pytel.

28.02.2018 10:45
Takže zde najdete: 1) Právní stanovisko k rušení organizací v případě nesplacení členských příspěvků ČKS.   Stanovisko JUDr. Deverové k ZKO ČKS s neuhrazenými čl. příspěvky.pdf (208342) 2) Formulář k předběžné objednávce zkušebních řádů IGP.  objednávka MZŘ IGP platného od...
>>

Pojištění členů a funkcionářů ČKS

04.04.2017 13:12
a jiné užitečné informace najdete v odkazech níže: Informace - OSA, Intergram.docx (14425) Nové úrazové pojištění.docx (14891) Pojištění odpovědnosti trenérů.docx (15570) Pozvání-k-účasti-na-výzkumu.doc (43520)
>>

směrnice pro udělování vyznamenání

08.02.2017 21:36
Směrnice pro udělování vyznamenání   A.  Všeobecné pokyny   Udělením vyznamenání jednotlivcům se oceňují jejich zásluhy o rozvoj chovatelství a   kynologického sportu v České republice. Vyznamenání se uděluje zpravidla u příležitosti konání sjezdu svazu, krajské...
>>

V souvislosti z převedením organizací na spolky nám vznikly i některé nové povinnosti

21.08.2016 23:18
k jedné z nich najdete informace níže. Zveřejnění účetní závěrky do spolkového rejstříku.pdf (71765) Výkaz o majetku a závazcích.docx (15280)
>>

Zpravodaj sdružení sportovních svazů

08.04.2016 16:06
Zpravodaj_Sdružení sportovních svazů ČR.pdf (967125)
>>

Níže najdete formuláře a informace pro provedení zdravotní prohlídky.

01.03.2016 19:48
Týká se rozhodčích, figurantů, kladečů a výcvikářů: 1a ) Průvodní dopis k žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti pro posuzující lékaře.docx (16973) 1b ) Posudek o zdr.způsobilosti ke sportu a TV.pdf (420879) 1c ) Vyklad-k-vyhlasce-Ministerstva-zdravotnictvi.pdf (223501) 1d ) Vyhláška...
>>
1 | 2 | 3 >>

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.