Vítejte na našem webu

  Krajská organizace Českého kynologického svazu je středním řídícím článkem, který koordinuje a řídí činnost Základních kynologických organizací na území kraje. Při své činnosti se řídí stanovami Českého kynoligického svazu, které rovněž rámcově vymezují jeho pravomoci.  

   Tyto stránky mají za cíl zlepšit přenos informací mezi Krajskou organizací Českého kynologického svazu a členskou základnou. Měly by informovat především o kynologickém dění v regionu našeho kraje a jsou jedním z nástrojů jak zlepšit vzájemnou spolupráci nejen jednotlivých ZKO, ale i spolupráci mezi ZKO a výborem Krajské organizace.

Zápisy

Zpráva předsedy KV ČKS za rok 2016

27.02.2017 23:25
Schůze předsedů ZKO Ústeckého kraje  22. 1. 2017 Zpráva předsedy Vážení přátelé, ve své zprávě bych Vás chtěl informovat o práci výboru a celkové činnosti Ústecké krajské kynologické organizace. Jako první provedu kontrolu usnesení z minulé schůze předsedů. Schůze předsedů  - bere na...
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Informace z KV ČKS

Prezenční listina ze schůze předsedů 30.1.2016

11.02.2016 22:55
Prezenční listina schůze předsedů 30.1. 2016 ZKO Číslo Předseda Podpis BEČOV U MOSTU-NAD FAROU 668 ČANO Rudolf přítomen BÍLINA 172 VALJENTOVÁ...
>>

Zpráva o činnosti KV za rok 2015

11.02.2016 22:53
Zpráva o činnosti výboru předsedy KV Ústecké oblasti 1. 2016 Vážení přátelé, chtěl bych Vás v mé zprávě informovat o práci výboru Ústecké krajské organizace ČKS.  Jako první provedu kontrolu usnesení z minulé schůze předsedů. S plněním usnesení Vás seznámí ing. Martin Čecho. Výbor pracoval ve...
>>

Informace z ČKS

11.02.2016 22:51
Do konce dubna je možno posílat na výcvikovou komisi na pana Jiřího Lasíka   jirilasik@seznam.cz  připomínky a náměty na úpravu ZŘ IPO.                                        ...
>>
<< 1 | 2

Novinky

Z rubriky propozice

08.11.2017 22:43
zmizely pozvánky na již proběhlé akce a nově jsem tam umístil pozvánku na jeden zimní závod v ZKO Jirkov.
>>

V propozicích

31.10.2017 19:00
najdete pozvánky na Podřipský pohár a na závod v Lounech
>>

V propozicích je informace o svodu plemeníků NO

10.10.2017 16:28
, který se letos koná v Poličce a potom se tam rovněž můžete podívat, nebo přihlásit na závod v Doksech.
>>

Do propozic

21.09.2017 08:21
jsem vložil informace o čtyřech akcích.
>>

V propozicích jsou

31.08.2017 07:39
nově informace k memoriálu Mirka Vágnera, který se koná v Libochovicích.
>>

V propozicích jsem provedl následující změny

24.08.2017 22:12
1) Úprava sportovního kalendáře, z důvodu změny termínu závodu v Otvicích. 2) Vložení propozic výstavy a bonitace v Mělníku. 3) Vložení propozic XXII. ročníku memoriálu J. Poláka v Lenešicích.
>>

Na webu ČKS

27.07.2017 21:03
si najděte INFO 1/17 a v propozicích je informace o závodu Děčínská kotva.
>>

Liberecký pohár

26.07.2017 20:55
propozice a přihlášku najdete v sekci "propozice". Najdete tam také přihlášku na bonitaci NO v Lovosicích. V informacích z KV ČKS najdete informaci ohledně dotací na rok 2018.
>>

Po delší době

08.05.2017 23:19
v propozicích najdete propozice KV NO v Litoměřicích a propozice obranářského závodu. Dále v rubrice "informace z KV ČKS" najdete info k táborům pro mládežníky.
>>

V odkazu "informace z ČKS"

04.04.2017 13:15
najdete informace týkající se pojištění členů ČKS a další užitečné zprávy. Pokud Vám to tedy uniklo na stránkách ČKS.
>>
1 | 2 >>

Informace z ČKS

Pojištění členů a funkcionářů ČKS

04.04.2017 13:12
a jiné užitečné informace najdete v odkazech níže: Informace - OSA, Intergram.docx (14425) Nové úrazové pojištění.docx (14891) Pojištění odpovědnosti trenérů.docx (15570) Pozvání-k-účasti-na-výzkumu.doc (43520)
>>

směrnice pro udělování vyznamenání

08.02.2017 21:36
Směrnice pro udělování vyznamenání   A.  Všeobecné pokyny   Udělením vyznamenání jednotlivcům se oceňují jejich zásluhy o rozvoj chovatelství a   kynologického sportu v České republice. Vyznamenání se uděluje zpravidla u příležitosti konání sjezdu svazu, krajské...
>>

V souvislosti z převedením organizací na spolky nám vznikly i některé nové povinnosti

21.08.2016 23:18
k jedné z nich najdete informace níže. Zveřejnění účetní závěrky do spolkového rejstříku.pdf (71765) Výkaz o majetku a závazcích.docx (15280)
>>

Zpravodaj sdružení sportovních svazů

08.04.2016 16:06
Zpravodaj_Sdružení sportovních svazů ČR.pdf (967125)
>>

Níže najdete formuláře a informace pro provedení zdravotní prohlídky.

01.03.2016 19:48
Týká se rozhodčích, figurantů, kladečů a výcvikářů: 1a ) Průvodní dopis k žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti pro posuzující lékaře.docx (16973) 1b ) Posudek o zdr.způsobilosti ke sportu a TV.pdf (420879) 1c ) Vyklad-k-vyhlasce-Ministerstva-zdravotnictvi.pdf (223501) 1d ) Vyhláška...
>>

Informace z jednání předsednictva (V.Kejř)

05.02.2016 22:41
Mistrovství ČR mládeže je 5.-6.8. 2016 v Dobříši Na webu ČKS zveřejněn seznam veterinárních klinik s nepřetržitým provozem Byla spousta připomínek a požadavků na reorganizaci svazového WEBU, špatně se v něm vyhledává a již se na tom pracuje. -Pokud některá ZKO dělá zkoušky jinde než na svém...
>>

Neexistující organizace

18.01.2016 19:39
Na webu ČKS se jako jedna z příloh z jednání pléna ČKS objevil seznam ZKO které v současné době neexistují, protože v roce 2015 nepodaly hlášení o členské základně a nezaplatily ani příslušný poplatek. Z našeho kraje se jedná o organizace č. 67 - Krásná Lípa - Natura, č. 172 - ZKO Bílina a č. 473 -...
>>

Na stránkách ČKS

08.10.2015 13:38
je zápis z jednání předsednictva ČKS, novelizovaný Kárný řád a zajímavý je i zápis z jednání FCI, tak se na to podívejte. Najdete tam i důležité upozornění ohledně registrace ZKO podle nového Občanského zákoníku
>>

Dole je nová informacek sídlu pobočných spolků

31.08.2015 22:18
ČKS-stanovisko k sídlu pobočných spolků.pdf (329181)
>>

V níže uvedeném odkazu najdete vzor pro souhlas obce s umístěním sídla organizace (spolku)

21.08.2015 22:38
toto může být zajímavé pro ty organizace, které nemají vlastní majetek (působí na pronajatém pozemku). Sídlo organizace je jednou z podmínek převodu organizace na spolek.   Souhlas obce s umístěním VZOR.pdf (944630)
>>

Záznamy: 1 - 10 ze 21

1 | 2 | 3 >>

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.